Annette Johnnerfelt

Tillbaka till Annette Johnnerfelt

Bild: Vanessa

Bild: Lyssnar (Listen)

Bild: Reflektera (Reflect)

Bild: Uppmuntra (Comfort)

Bild: Övertyga (Persuade)

Bild: Andrea

Bild: Avslöja (Busted)

Bild: Förtrollad (Charmed)

Bild: Medkänsla (Compassion)

Bild: Alan

Bild: Vänskap (Friendship)

Bild: Förhandlar (Negotiate)

Bild: Carina

Bild: Debattera (Debate)

Bild: Dagdrömma (Daydreaming)

Bild: Flörta (Flirt)

Bild: Pratsam (Chatty)

Bild: Pausa (Pause)