Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg

 


Ulla ViottiUlla Viotti
Mellan skulptur och arkitektur
Ulla Viotti arbeten i tegel.

ULLA VIOTTI - KONSTHANTVERKET SOM FÖRVANDLADES TILL ARKITEKTUR
Ulla Viotti startade sin väg som konstnär med verkstäder i Karlskoga och Örebro/Wadköping i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet efter utbildningen på Konstfackskolan i Stockholm. Hon tillhörde där den generation som successivt bröt upp från det traditionella konsthantverket, som handlade om att skapa funktionella former i det keramiska materialet, och istället gick en väg mot friare former, ofta i offentliga miljöer. Hertha Hillfon och Anders Liljefors är andra konstnärer samtida med Ulla Viotti, som också har gjort denna resa, och på ett nyskapande sätt breddat och fördjupat användandet av leran som material.
Den avgörande förändringen för Ulla Viotti kom när hon i mitten av sextiotalet fick sina första internationella kontaktytor, både bland likasinnade kollegor och miljöer. På ett internationellt symposium i Israel 1966 och ett besök i klippstaden Petra i Jordanien året efter upptäckte hon lerans möjligheter som ett material att skapa monumentala och expressiva ytor med. Efter detta blev den keramiska formen något som hon fogade samman till stora väggar, fontäner och skulpturala former. Hon blev också en av de konstnärer i Sverige som allra mest deltog i symposier över hela världen och på detta sätt fick kontakt med kulturer där leran varit det viktigaste byggmaterialet, både för konstverk och arkitektur.
Det känns på något sätt logiskt att Ulla Viotti också i Sverige söker sig till det landskap som allra mest förknippas med lera, Skåne. I mitten av sjuttiotalet flyttar hon till en ombyggd bondgård i Glivarp och kan i stor skala börja bygga sina allt mer monumentala former. Hon hade under dessa år på de olika symposierna också kommit i kontakt med Östersjöländernas tegelarkitektur och blir allt mer intresserad av detta material. Hon fascineras både av teglets färger och ytor och inser också hur man kan bygga mer arkitektoniska objekt med detta material. Hon får kontakt med ett tegelbruk i Danmark, Hans A. Petersens Tegelvaerk i Egernsund, som kan i gammal tradition kolbränna tegel och därigenom också ge det den nyansrikedom som ger formerna deras speciella levande ytor. Ulla Viotti samarbetar fortfarande nära med detta tegelbruk och de monumentalverk hon gör har sin naturliga bas i det material som Petersens Tegelvaerk framställer.
Numera bor Ulla Viotti i Brantevik söder om Simrishamn, i ett nytt bostadsområde som heter Äppellunden. Hennes tegelskulpturer har under åren fått en allt mer arkitektonisk karaktär, de kan utvecklas till långa väggar eller till tornartade former, och hela tiden markerar de sina rotsystem i historiska formvärldar men också i den minimalistiska skulpturtraditionen. De har också ofta en symbolisk laddning, tegelformerna blir ibland till böcker som döljer historiska hemligheter, till berättelser om händelser som kan anas men aldrig uppenbaras.
Det som gör Ulla Viottis konstnärliga väg så speciell och fantastisk är hennes känsla för leran som material men också för dess roll i historien. Hon för i sina skulpturer en dialog med de gamla miljöerna och minnena, men känner också att hon är en del av den och därför vill lägga till sin egen tid. Hennes verk hjälper oss att föra samman våra egna liv med de som en gång levdes.

Beate Sydhoff


"Cimbris", Simrishamn 1997.
Uppförd till minne av tidigare tegelindustrier i Simrishamn och samtidigt en mötesplats, teaterscen, lekskulptur mm.

Arbetet med danskt tegel kom att innebära en förnyelse av Ulla Viotti konstnärskap. På ett helt annat sätt än de material hon tidigare mest arbetat med, t.ex. stengods eller aluminium, kräver teglet att konstnären underordnar sig materialets egna, naturliga men även historiskt betingade villkor. Teglet är ett byggnadsmaterial som sätter sin prägel på de medeltida hansestäderna runt Östersjöns kuster. I de mäktiga gotiska kyrkorna och i borgarhusens rikt blinderade gavlar har tegelarkitekturen funnit sitt specifika formspråk, som äger sin giltighet än idag och som Ulla Viotti på ett personligt sätt lyckats göra till sitt eget i sina tegelskulpturer. Utmärkande för det formspråket är att det accepterar och utnyttjar tegelstenens enkla former och de variationsmöjligheter de äger.

Ett konstverk av tegel modelleras inte, det byggs av prefabricerade byggstenar och även om dessa kan formas och färgas individuellt av konstnären, så präglas ändå alltid det färdiga verket av att vara sammanfogat av en otalig mängd mer eller mindre uniforma delar, som genom skiftningar i färg och ytstruktur och naturligtvis tack vare fogarnas inramning, på ett paradoxalt sätt alltid bevarar sin identitet i helheten. Det ger verket något av den anonymitet som är arkitekturens kännemärke. För den konstnär som förstår att ta tillvara dessa kvaliteter innebär materialets egenart en styrka.

Lars Olof Larsson
Utdrag ur katalog till separatutställning på Aabenraa museum, 1994.


Det är en fascinerande tanke...
att landskapet i Glivarp och kring det syddanska tegelbruket kanske kan tänkas påminna om det landskap som såg vår europeiska tegeltradition födas. Den lera som floderna Eufrat och Tigris avsatte till slättlandskap var det material som babylonierna bearbetade till soltorkat tegel för imponerande pyramider. Deras kunskaper gick i arv från omkring 3 500 år före vår tideräknings början till romarna. Kunskapsarvet fortlevde i det bysantinska riket för att ges en ny möjlighet under vår medeltid. Tempel, katedraler och fabriksbyggnader av tegel står som symboler för den eviga upprepningen i historien. I sin konst försöker Ulla Viotti analysera och spegla dessa upprepningars betydelse. Hon tillhör därmed de stora berättarna också när hon strävar efter ett alltmer förenklat och klart bildspråk är det den stora epikens rörelseschema som genomsyrar de verk hon bygger för att varna och inge hopp.

Kim Niclasson, kulturjournalist och författare/
Utdrag ur "Tegelböcker i samspel med landskapsskulpturer", katalog till separatutställning i Staffanstorp Konsthall, 1997.


ULLA VIOTTI
Ur jorden - till jorden
Bokförlaget Signum/
Bokförlaget Atlantis 2008,
Bokrecension: Anders Olofsson.
Texten finns i konstperspektiv nr 2 2009.
Erhållit Simrishamns Kulturpris 2018.

Äntligen ! Sällan har väl Gert Fylkings
" spontana " utrop vid annonseringen av
nobelpristagaren i litteratur känts så pas -
sande. En ordentlig, väl uppdaterad mo -
nografi över Ulla Viotti har länge saknats.
Men nu är ordningen återställd, tack vare
ett samarbete mellan bokförlagen Signum
och Atlantis, ett antal externa finansiärer
samt skribenterna Sune Nordgren, Dan
Lekberg, Beate Sydhoff, Jan Torsten Ahl-
strand, Kim Nicklasson och Janet Mans -
field.
Ulla Viotti är en nestor inom den skulpturgenre
som Anthony Caro benämnde
»sculpitecture«, det vill säga ett uttryck
som balanserar mellan det skulpturala
och det arkitektoniska. Men detta formspråk
tillhör framför allt den senare delen
av Viottis konstnärskap. Dessförinnan var
hon en av de pionjärer som förändrade
konsthantverket i riktning mot konst, tillsammans
med nationella och internationella
kolleger. Boken understryker med
stor tydlighet vad man ganska ofta missat,
nämligen att Ulla Viotti tidigt var en internationellt
uppburen konstnär i en tid
när de »vanliga« konstnärerna fortfarande
harvade omkring på den inhemska konstscenen.
Det gör också utvecklingen av
hennes formspråk begriplig i en vidare
kontext. Plötsligt blir de internationella
parallellerna uppenbara, och Viottis
konstnärliga gärning placeras i ett sammanhang
som har sin början i ett mer än
tusenårigt kulturbyggande. Lera, tegel,
gräs, jord - se där de fyra element på vilka
stora civilisationer stått och fallit.
Många av Ulla Viottis verk - inte minst
från de senaste åren -
bär en prägel av konstruerat förfall:
gräs som växer över skenbart
övergivna byggnadsdetaljer, ytor som
väder och vind långsamt men säkert bryter
ned. I bakgrunden kan man ana ett vemod
över hur tidens tand även gnager på de
överdådigaste konstverk. Men Viotti är
ingen ruinromantiker. Hon ler inte genom
tårar över undergången som ofrånkomligt
drabbar allt levande, utan gläds
över det rika flöde av minnen som ryms i
alla berättelser och i alla material. Och i
varje skede av sönderfall döljer sig även
fröet till ett nyskapande.
Ur jorden - till jorden kommer under ett
bra tag framöver att vara standardverket
om Ulla Viotti. Den enda skönhetsfläcken
består i ett något okoncentrerat redaktörsarbete.
Skribenternas i övrigt förträffliga
texter upprepar ibland den biografiska informationen
närmast i detalj, vilket känns
onödigt. Speciellt som en av texterna är
en renodlad biografisk redogörelse. Men
sådana skönhetsfläckar kan man stå ut
med. Ur jorden - till jorden är inte bara en
konstnärsmonografi, den är ett stycke
modern kulturhistoria.

Anders Olofsson

Utbildning
1952-1956 Konstfackskolan, Stockholm

1950-1951 School of Art, Blackpool, England

Utställningar
Sedan början av 1960-talet ett stort antal separat- och samlingsutställningar på gallerier och i museer i Sverige och övriga Europa, Nordamerika, Afrika, Asien och Australien.

Separatutställningar i urval:

1962 Konsthantverkarna, Stockholm

1962 Västerbottens museum, Umeå, medutställare Gerd Heyman och Clara Salander

1963 Galleri Nordisk Konst, Karlstad, medutställare Birger Forsberg

1964 Konsthantverkarna, Stockholm

1965 Torshälla konstförening, medutställare Ingrid von Unge och Jan Mulder

1968 Konstforum, Norrköping, medutställare Kristina Laurent och Bertil Ågren

1968 Fataburen, Uppsala

1969 Galleri Wadköping, Örebro

1969 Konsthantverkarna, Stockholm

1969 Hallagården, Lekhyttan

1970 Bosjökloster, medutställare Margita Dahlström

1971 Örebro läns museum, Örebro, medutställare Stig Olson och Ragnar Linden

1972 Konsthallen, Härnösand, medutställare Åsa Brandt och Inga Tomenius-Wihlborg

1972 Biblioteket, Kumla, medutställare Stig Olson

1972 Norrvikens trädgårdar, Båstad

1973 Konstgården, Helsingborg, medutställare Stig Ghylfe

1974 Galleri Mors Mössa, Göteborg

1975 Röhsska museet, Göteborg, medutställare Hans Marklund

1975 Gamla apoteket, Visby

1976 Konstfrämjandet, Örebro

1977 Galleri Talgoxen, Sundsvall, medutställare Svante Warg

1977 Statlicher Kunsthandel, Galerie Berlin, Berlin, Östtyskland

1979 Lilla galleriet Höganäs, medutställare Simon Arne

1979 Konsthantverkarna, Stockholm

1979 Galleri Doktor Glas, Stockholm

1979 Hetjens Museum, Düsseldorf, Västtyskland

1980 Kristianstad läns museum, Kristianstad

1980 Galleri Engelbrekt, Örebro

1981 Kulturhistorisches Museum, Osnabrück, Västtyskland

1981 Kunstindustrimuseet, Köpenhamn, Danmark, medutställare Francesca Lindh och Karen Park

1981 Södertälje konsthall, medutställare Francesca Lindh och Karen Park

1981 Västerbottens museum, Umeå, medutställare Francesca Lindh och Karen Park

1981 Österbottens museum, Wasa, Finland, medutställare Francesca Lindh och Karen Park

1982 Konstindustrimuseet, Helsingfors, Finland, medutställare Francesca Lindh och Karen Park

1982 Galleri Mors Mössa, Göteborg

1982 Kunstkammer Dr Köster, Mönchengladbach, Västtyskland

1983 Galleri Wallner, Malmö

1984 Galleri Engelbrekt, Örebro

1984 Galerie Schneider, Freiburg, Västtyskland

1985 Deidesheim Museum, Västtyskland

1985 Ystads konstmuseum, Ystad

1985 Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna

1985 Värmlands museum, Karlstad

1986 Östergötlands läns museum, Linköping

1986 Galerie Belle, Västerås

1987 Galleri Smedhamre, Uppsala

1987 Gävleborgs läns museum, Gävle

1988 Konsthallen, Gamla Rådhuset, Örnsköldsvik

1990 Tomelilla konsthall, i samarbete med koreografen Christel Wallin

1990 Ronneby kulturcentrum, i samarbete med koreografen Christel Wallin

1990 Örebro läns museum, Örebro, i sam-arbete med koreografen Christel Wallin

1991 Galleri Mors Mössa, Göteborg

1991 »Skulptur i Landskap», Österlen

1992 Skissernas museum, Lund

1994 Aabenraa Museum, Danmark

1994 Landskrona konsthall, medutställare KG Nilsson

1997 Staffanstorps konsthall

1997 Samlargrafik, Fjälkinge, i samarbete med poeten Jan Östergren

1997 Sofiero slottspark, Helsingborg, grässkulptur, medutställare Lena Lervik och Lars Vilks

1997 Art Room, Malmö, i samarbete med poeten Jan Östergren

1998 Riksdagsbiblioteket, Stockholm, i samarbete med poeten Jan Östergren

1998 Universitetsbiblioteket, Örebro, i sam-arbete med poeten Jan Östergren

1998 Cathrinesminde Teglværksmuseum, Sønderjylland, Danmark

2001 Örebro konsthall, Örebro museum

2007 Stiftelsen Wanås, Knislinge

2008 Örebro läns museum, Örebro

2009 Görvälns slott, skulpturpark, Järfälla

2009 Wij trädgårdar och Wijs valsverk i samarbete med Gävleborgs museum, Ockelbo

Samlingsutställningar i urval:

1958, 1959, 1962, 1967, 1968, 1970, 1972 Länets Konst, Örebro läns museum

1959, 1960 Höstsalongen, Karlskoga konsthall

1961 10-års jubileum, Konsthantverkarna, Stockholm

1962 Konsthantverk, Sandvikens konsthall

1962 Konsthantverk, Köpings konst-förening

1962 Svensk Hemslöjds Jubileumsutställning, Liljevalchs konsthall, Stockholm

1962 Höstsalongen, Värmlands museum, Karlstad

1963 Sörmlandssalongen, Eskilstuna konstmuseum

1963 Vårsalongen, Karlskoga konsthall

1963 Kungastipendiater, Kungsträdgården, Stockholm

1964 Värmländsk konst, Rottneros

1964 »Form Fantasi», Liljevalchs konsthall, Stockholm

1964 Höstsalongen, Värmlands museum

1965 Wadköpings konstnärer, Wad-köpingshallen, Örebro

1966 »Fri Keramik», Jönköpings läns museum

1966 Svenskt konsthantverk, Värmlands museum, Karlstad

1967 International ceramic symposium, Museum of Modern Art, Haifa, Israel

1967 Höstsalongen, Värmlands museum

1967 »Nordisk Impuls», Örebro, vandringsutställning

1969 Konsthantverk, Galleri Doktor Glas, Stockholm

1969 Vårsalongen, Karlskoga konsthall

1970 International Ceramic Museum, Faenza, Italien

1970 International Ceramic Triennal, Sopot, Polen

1970 Scandinavian Ceramics, Haaretz Museum, Tel Aviv, Israel

1970 »7 från Närke», Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna

1971 Nordisk keramik, Jönköpings läns museum

1972 Umeleckoprumyslove Muzeum, Prag, Tjeckoslovakien

1973 Jönköpings läns museum, Jönköping

1974 International Ceramic Biennal, Vallauris, Frankrike

1974 Kulturhuset, Stockholm

1974 IAC, Zürich, Schweiz

1975 »Künstliche Keramik der Gegen-wart», museer i Meiningen Bad Franken-hausen, Leipzig och Mosigkau, Östtyskland

1975 Internationellt Keramiskt Symposium, Jönköpings Museum

1975 Konstmuseet, Västerås

1975 »Ting», Vikingsberg, Helsingborg

1975 »Architectural Ceramic», Warszawa, Polen

1976 Keramion Museum, Frechen, Västtyskland

1976 Museum Mosigkau-Dessau, Östtyskland

1976 3rd International Exhibition of Ceramics, Sopot, Polen

1976 Vårsalongen, Liljevalchs, Stockholm

1976 Skånes Konstförening, Konsthallen, Malmö

1976 Konstnärer på Österlen, Simrishamn

1976 Konsthallen, Sandviken

1977 »Fri keramik», Lunds konsthall

1977 KIF, Konsthallen, Uppsala

1978 IAC, Genève, Schweiz

1979 International Ceramic Museum, Faenza, Italien

1979 Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, Västtyskland

1980 International Ceramic Museum, Kecskemét, Ungern

1980 IAC, Miniatures in ceramic, Tokyo, Japan

1981 IAC, Musée des Arts Décoratifs, Paris, Frankrike

1983 IAC, Maya Behn Galerie, Zürich, Schweiz

1983 Kunstnerforbundet, Oslo, Kecskemétgruppen, Norge

1984 IAC, Boston-Seattle, USA

1985 Appalachian center for crafts, USA

1985 Cumberland Gallery, Nashville, USA

1987 Musée de Louvain-la-Neuve, Belgien

1986 IAC, Madrid-Valencia, Spanien

1988 IAC, Sidney, Australien

1988 Solander Gallery, Canberra, Australien

1988 National Gallery, Melbourne, Australien

1988 Museum voor Moderne Kunst, Oostende, Belgien

1989 Stewart Hall Art gallery, Montreal, Kanada

1990 Vårsalongen, hedersutställare, Karlskoga konstförening

1990 IAC, Edinburgh, Skottland

1990 European Cultural Capital Festival, fyra internationella konstnärer, Glasgow, Skottland

1990 European Ceramists Exhibition, Gaia »90 Porto», Portugal

1990 The Europe of Ceramists, Auxerre, Frankrike

1990 1st International Ceramics Com-petition, Mino, Japan

1992 IAC, Istanbul, Turkiet

1992 Skulpturbiennal, Köpenhamn, Danmark

1993 Skulpturen aus Ton, Künstlerhaus, Saarbrücken, Tyskland

1994 Skulpturen aus Ton, Galerie Tutesall, Luxemburg

1994 IAC, Prag, Tjeckien

1995 Parkskulptur, »Aqua-95», Kristianstad

1996 IAC, Nagoya-Saga, Japan

1996 Röhsska museet, »Boken som objekt», Göteborg

1996 Svalöf Weibull Trädgård, Hammenhög, Skulptörförbundet, grässkulptur

1997 Kunstmuseum, Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg, Tyskland

1997 Skulpturpark, Landskrona

1997 Bildmuseet, »Boken som objekt», Umeå

1998 Kankaanpää, torvskulptur, Finland

1998 Lidingö centrum, grässkulptur

1998 Bergianska trädgården, Skulptörförbundet, grässkulptur, Stockholm

1998 »Konst på hög», skulpturpark, Kumla

1998 Kulturhuset, grässkulptur, Stockholm

1998 »Europäisches Keramik aus 13 Länder», Kunsthalle Dominikaner­kirche, Osnabrück, Tyskland

1999 »Europäisches Keramik aus 13 Länder», Bornholms kunstmuseum, Danmark

1999 »Europäisches Keramik aus 13 Länder», Grimmerhus keramikmuseum, Middelfart, Danmark

1999 H-99 Bomässa, Helsingborg

1999 Skissernas museum, »Skulptur inför år 2000», Lund

2000 IAC, Keramion Museum, Frechen, Tyskland

2000 Moviken Art, grässkulptur, Hudiksvall

2000 Sögne gamla prästgård, »Genius Loci», land art, Ny Hällesund, Norge

2000 Skissernas museum, »Nyförvärv 1990-2000», Lund

2000 Rufford Sculpture Park, Nottinghamshire, Storbritannien

2000 Skulpturträdgården, Konsthallen i Hishult

2000 Skulpturbiennalen, Köpenhamn-Malmö

2001 »Wir bauen eine Stadt», Oldenburg, Tyskland

2001 Anadolu Universitet, skulpturpark, Eskesehir, Turkiet

2001 IAC, Ichon World Ceramic Center, Korea

2002 Kale Bodur, Canakkale, Turkiet

2002 IAC, Athen, Grekland

2002 »Imagining The Book», Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypten

2003 Skånska Skulptörsamfundet, Landsort

2003 Skulpturpark, Guldagergård, Skælskør, Danmark

2004 Olympic International Ceramic Sculpture Park, Athen, Grekland

2005 Scandinavian International Ceramic Museum, Fuping, Kina

2006 IAC, Riga, Lettland

2006 Skulptörförbundet, Galleri Astley, Uttersberg

2007 Skulpturparken, Ängelsberg

2007 Skulptörförbundet, Konstnärshuset, Stockholm

2008 Konsthallen i Hishult

2008 IAC, Fuping, Kina

2009 Internationell Skulptur, Pilane gravfält, Tjörn

2010 Galleri Imma MARIESTAD.

2012 ”Time Flow” Fengersfors Bruk

2012 ”Time Flow” nr 2 Dalslands konstmuseum, Upperud

2013 Orangeriet, Botaniska Trädgården, Uppsala.

Uppdrag: Stengods
1969 Oppunda Härads Sparbanks huvudkontor, Katrineholm

1970 Länssparbankens huvudkontor, Örebro

1971 HSB hyreshus, Hallsberg

1972 Simhall, Haga centrum, Örebro

1972 Danderyds sjukhus, Danderyd

1973 Sparbanken Skånes huvudkontor, Malmö

1973 Sandviksskolan, Karlskoga

1974 Kvarteret Stralsund, hyreshus, Malmö

1975 AB Bofors, Karlskoga

1976 AB Wigén, Tranås

1977 Rocksjöverken, Jönköping, 1:a pris tävling

1977 Ateljé Lyktan AB, Åhus

1977 Medborgarhuset, Örebro

1978 Anderstorpsskolan, Skellefteå, 1:a pris tävling

1978 Landstingets/Region Skånes kanslihus, Kristianstad

1979 Ängelholms sjukhus, Ängelholm

1980 Kvarteret Tegelstenen, hyreshus, Helsingborg, 1:a pris tävling

1980 Frejaskolan, Gnesta

1981-82 Högevallsbadet, Lund, 1:a pris tävling

1981 Simrishamns lasarett, Simrishamn

1981 Sparbanken Kronans huvudkontor, Växjö

1982 Tandvårdscentralen, Tomelilla

1982 Televerket, kvarteret Gamen, 1:a pris tävling

1983 Tandläkarhögskolan, Umeå

1983 Centralsjukhuset, Fysioterapibadet, Karlstad, 1:a pris tävling

1984 Hjortensbergsbadet, Nyköping

1985 Hyllie Kyrka, Malmö, 1:a pris tävling

1985 Simhallen, Vellinge, 1:a pris tävling

1985 Klostergårdens Församlingshem, Ystad

1986 Hudiksvalls sjukhus, Hudiksvall

1987 NÄL-sjukhuset, Norra Älvsborgs Landsting, Vänersborg

1988 Guldvingens vårdcentral, Lidköping

1988 Lindome bibliotek, Mölndal

1988 Gambro AB, Lund, 1:a pris tävling

1989 Kristianstads Sparbanks huvudkontor, Kristianstad

1990 Brandövningsplats, Borås

1990 Kvarteret Mården, hyreshus, Malmö

1991 Vårdcentralen, Fysioterapibadet, Falkenberg

1992 Paradisbadet, Örnsköldsvik

Uppdrag - Tegel

1983 Domstolsbyggnad, Nyköping, Statens konstråd

1990 Servicehus, Gimo

1991 Kontorsbyggnad, Malmö Energi, (E.ON) Malmö

1992 Landskapsskulptur, Skissernas museum, Lund

1993 »Telemuren», Tele Sønderjylland, Aabenraa, Danmark

1994 Firma Jacob Cement, Flensburg, Tyskland

1995 Unionsmonument, Kedainiai, Litauen

1995 Huvudbiblioteket, Falkenberg

1995 Sjukhem, kvarteret Ytterö, Farsta, Stockholm, Stockholms Läns Landsting

1995 Solgården Servicehem, Ekeby, Bjuv

1995 Bostadsområdet Rockaden, HSB, Landskrona

1996 Biblioteks- och konsthallsbyggnad, Staffanstorp

1996 Tollarps skolgård, Kristianstad

1997 Landskapsskulptur »Cimbris», Simrishamn

1998 Petersen Tegl, Egernsund, Danmark

1998 Landskapsskulptur »Konst på hög», skulpturpark, Kumla

1998 Svedala, kommunhus

1999 Svedala, bostadsområde

1999 Kummelby nya kyrka, Sollentuna

2002 Servicehus, Hudiksvall

2003 »Ziegel und Segel», Westerholtz, Schleswig-Holstein, Tyskland

2003 »Tegl og Sejl», Broager, Sønder-jylland, Danmark

2004 Vargtorget, Vellinge

2004 Lasarettet, Trelleborg, 1:a pris tävling

2004 Olympic International Ceramic Sculpture Park, Athen, Grekland

2005 Scandinavian International Ceramic Museum, Fuping, Kina

2006 Kumla kommun

2008 Kaptenens trädgård, Höganäs kommun

2008 Görvälns slott, skulpturpark, Järfälla kommun

2009 Wij trädgårdar, Ockelbo

Uppdrag - Sten:

1990 Boverket, tre väggar i gatsten och aluminium, kvarteret Sparre, Karlskrona, Statens konstråd

1996 Sveriges Riksdag, »Rikets matta», naturstensgolv 100 m2 till nytt bibliotek

Uppdrag - Land art - Grässkulptur
2001 Örebro parkförvaltning

2001 Kumla Golf club, »Konst på hög». 10000 m2

2002 Kammgarn Kultur-Zentrum, Kaiserslautern, Tyskland

Representerad i offentliga samlingar:

Nationalmuseum, Stockholm

Länsmuseer i Jönköping, Örebro, Karlstad, Kristianstad,

Linköping och Gävle

Konstmuseer i Ystad, Eskilstuna och Västerås

Museer i Malmö, Höganäs och Helsingborg

Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg

Skissernas museum, Lund

Tomelilla Konstsamling

Kungliga Biblioteket, Stockholm

Riksdagsbiblioteket, Stockholm

Universitetsbiblioteket, Örebro

Statens konstråd samt ett stort antal landstings- och kommunala konst-samlingar:

Muzeum Narodowe, Wroclaw, Polen

Muzeum Narodowe, Gdansk, Polen

Alsova Jilhoceska Galerie, Bechyne, Tjeckien

Uméleckoprumyslove’ Muzeum, Prag, Tjeckien

International Ceramic Museum, Kecske-mét, Ungern

Museum of Decorative Arts and Design, Riga, Lettland

Schlossmuseum, Römhild, Tyskland

Keramion, Frechen, Tyskland

Emslandsmuseum, Schloss Clemens-werth, Sögel, Tyskland

Hetjens Museum, Düsseldorf, Tyskland

Kulturhistorisches Museum, Osnabrück, Tyskland

Museum für moderne Keramik, Deides-heim, Tyskland

Museum für angewandte Kunst, Gera, Tyskland

Grassi museum, Leipzig, Tyskland

Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart, Tyskland

Westerwald Museum, Höhr-Grenz-Hausen, Tyskland

Haarets Museum, Tel Aviv, Israel

Museum angewandte Kunst, Wien, Österrike

Musée Ariana, Genève, Schweiz

Kunstindustrimuseet, Oslo, Norge

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Norge

Kunstmuseet Köge Skitsesamling, Danmark

University College Collection Aberystwyth, Storbritannien

Tennessee State Art Museum, Nashville, USA

Musée Louvain-la-Neuve, Belgien

Collection Porvoo, Borgå, Finland

Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypten

Ichon World Ceramic Center, Kyonggi Province, Korea

Scandinavian International Ceramic Museum, Fuping, Kina

International Ceramics Museum Maroussi, Athen, Grekland

Olympic International Ceramic Sculpture Park, Athen, Grekland

Anadolu University, Eskisehir, Turkiet

Ceramic Collection, Kale Bodur, Canakkale, Turkiet

Skulpturparker:

Landskrona skulpturpark

»Konst på Hög», skulpturpark, Kumla

Görvälns slott, skulpturpark, Järfälla

Konsthallen i Hishult, skulpturträdgård

Rufford Gallery Sculpture Park, Notting-hamshire, Storbritanien

Town Hall Art Gallery, Sculpture garden, Kedainiai, Litauen

Skulpturpark, Anadolu University, Eskisehir, Turkiet

Skulpturpark, Guldagergård, Skælskør, Danmark

Grimmerhus, International Ceramics Museum, Middelfart, Danmark

Olympic International Ceramic Sculpture Park, Athen, Grekland

Wij trädgårdar, Ockelbo.

Inbjudan till internationella symposier:

1966 Israel

1971 Tjeckoslovakien

1972 Österrike

1973 Polen

1975 Sverige (organisatör)

1975 Östtyskland

1977 Frankrike

1980 Ungern

1981 Danmark

1982 Irland (workshop leader)

1985 USA

1987 Belgien (tegelskulptur)

1988 Australien

1997 Litauen (tegelskulptur, initiativ av Ulla Viotti)

1997 Finland (land art)

1999 Wales (tegelskulptur)

2001 Turkiet (tegelskulptur)

2002 Turkiet

2002 Egypten, arbetsperiod för utställning »Imagining the book», Bibliotheca Alexandrina, Alexandria (tegelskulptur)

2003 Danmark (tegelskulptur)

2005 Kina, arbetsperiod för Scandinavian International Ceramic Museum, Fuping (tegelskulptur)

Stipendier och priser:

1961 Svenska Slöjdföreningen

1961 Kungastipendium

1964 Wermlands museivänner

1968 Svenska Byggnadsarbetarförbundet

1968 Örebro läns landsting

1970 Hjalmar Bergmans stipendium

1970, 1971 Statligt arbetsstipendium

1970 The Ceramic Triennal, Sopot, Polen

1973 The Ceramic Triennal, Sopot, Polen, (första pris)

1974, 1976 The Ceramic Biennal, Vallauris, Frankrike

1975 Wadköpings stipendium

1977 Svenska Institutet

1979, 1980 Statligt konstnärsbidrag

1983 The CeramicTriennal, Belgrad, Jugoslavien

1984 Skånes Konstförening

1984 !st World Triennal Exhibition of small ceramics, Zagreb, Jugoslavien

1984 IAC, Seattle, USA

1985 Lengertz kulturpris

1990 Kristianstad landstings stipendium

1999 IASPIS stipendium för medverkan i tegelskulptursymposium »creating the yellow brick road», Wolverhampton University, Storbritannien

2002 San Michelestipendium

2002 IASPIS stipendium för medverkan i workshop »Imagining the book», Bibliotheca Alexandrina, Egypten

2005 IASPIS stipendium för arbetsperiod vid Scandinavian International Ceramic Museum, Fuping, Kina

2008 Görvälns Kulturpris.

TV-Program:

1983 Porträtt av Ulla Viotti, producent Frank Nystrand, SVT

1983 I serien Konstverk berättar: »Den sista människan», producent Bengt-Åke Kimbré, SVT

1997 Porträtt av Tegelkonstnären Ulla Viotti, Bildjournalen SVT, producent Christoffer Barnekow

Övrigt:

Sedan mitten av 60-talet inbjuden till många internationella arbets­symposier för konstnärer, som gästlärare och föreläsare vid konstskolor och konferenser, med längre vistelser i bl.a. Israel, Tyskland, USA, Kanada och Australien.

Hedersmedlem i Skulptörförbundet, samt medlem i KRO, SvK, Värmlands Konst-närsförbund, ÖSKG (Östra Skånes Konstnärs Gille), IAC, (International Ceramic Academy), Ariana Museum, Genève, Schweiz (invald 1971), Kecskemétgruppen 1980-90, WABA (World Association of Brick Artists).

Initiativtagare till Sveriges 1:a internationella keramiksymposiet, Rödjenäs, i samarbete med Jönköpings läns museum 1975, gästlärare vid workshops vid olika universitet i USA och Kanada 1984 och 1987, Artist in residence vid School of Art, Canberra, Australien 1988,

Initiativtagare till Sveriges 1:a grässkulpturutställning i samarbete med Skulptörförbundet och Svalöf Weibull Trädgård, Hammenhög 1996,

Initiativtagare till tegelskulptursymposium, Kaunas, Litauen1997

Inbjuden till tävlingar - ej utförda uppdrag:

1980 Lasarettet, Simrishamn

1981 Södergatan, Malmö

1981 Oxie, skola

1988 Lasarettet, Ystad

1990 Mariakyrkan, Halmstad

1992 Arbeits Amt, Flensburg, Tyskland

1999 Rondell, Bjuv

1999 Telenors huvudkontor Trondheim, Norge

2000 Årstaberg pendeltågsstation, Stockholm.