Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg

 


Ulla Viotti
2010-07-31
Poetisk viloplats
Poetisk viloplats

Judiskt minnesmärke”Ty en tid är jag gäst hos dig,

en främling som alla mina fäder …”

Psaltaren 39:13.
Efter Andra världskriget var det inte tillåtet

för överlevande judar att bosätta sig

i de svenska storstäderna;

men främlingspass och uppehållstillstånd

gällde på landsbygden under åren 1945-1953

dit också Uppsala räknadesVi vill därför genom denna blomstrande viloplats

hedra minnet av de unga judiska kvinnor och män

som utblottade kom till Uppsala,

tog emot lågt betalda arbeten vid stadens fabriker

och som rotade sig här och bildade nya familjer.Ulla ViottiKonstnären Ulla Viotti, född 1933,

har sedan 1990-talet arbetat

med tegelskulpturer i offentlig miljö.I konstverket Poetisk viloplats skapat 2009,

kan det svartbrända teglet symbolisera

det judiska folkets hårda arbete

för att bygga ett nytt liv i ett nytt land.

De växter som planteras i stolens sits

kan ses som nya generationers spirande liv.

TullgarnsparkenDen långsmala Tullgarnsparken

som sträcker sig längs en del av Fyrisån

fick sitt namn år 2002.I kvarteret Tullgarn uppfördes i slutet av 1800-talet

både gjuteri och mekanisk verkstad.

Längre in mot staden, vid Nybron,

fanns mellan 1939 och 1946

ett barnhem för judiska krigsbarn.

Barnhemmet fick sitt namn efter området Tullgarn.


Ulla Viotti »
 
2010-07-31
PRESSMEDDELANDE
PRESSMEDDELANDE

Invigning av konstverket Poetisk viloplats

Tisdag 17 augusti 19.00 inviger kulturnämndens ordförande Jan-Erik Wikström konstverket Poetisk viloplats i närvaro av konstnären Ulla Viotti i Tullgarnsparken.

Kulturnämndens ordförande Jan-Erik Wikström inviger konstverket Poetisk viloplats till minne av de unga judiska flyktingar som fick komma till Uppsala med främlingspass vid andra världskrigets slut. Konstverket är skapat 2009 av konstnären Ulla Viotti. Vid invigningen talar författaren Susanne Levin och Katarina Hellgren sjunger.

Ulla Viotti är utbildad vid Konstfacks keramiklinje och har arbetat länge med konsthantverk och konst i stengods. Sedan 1990-talet har Ulla Viotti arbetat med tegelskulptur i offentlig miljö både nationellt och internationellt.

Den långsmala Tullgarnsparken sträcker sig längs en del av Fyrisån och ligger nära korsningen Östra Ågatan/Kungsängslesplanaden. Längre in mot staden, vid Nybron, låg på 1940-talet ett barnhem för judiska krigsbarn. Barnhemmet fick sitt namn efter området Tullgarn.

För mer information
Anna Ehn, projektledare offentlig konst
Telefon 018-727 86 80
E-post anna.ehn@uppsala.se
Ulla Viotti: http://www.viotti.se/
Katarina Hellgren: http://www.katarinahellgren.se/


Katarina Hellgren »
 
2010-02-21
ULLA VIOTTI – KONSTHANTVERKET SOM FÖRVANDLADES TILL ARKITEKTUR
Ulla Viotti startade sin väg som konstnär med verkstäder i Karlskoga och Örebro/Wadköping i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet efter utbildningen på Konstfackskolan i Stockholm. Hon tillhörde där den generation som successivt bröt upp från det traditionella konsthantverket, som handlade om att skapa funktionella former i det keramiska materialet, och istället gick en väg mot friare former, ofta i offentliga miljöer. Hertha Hillfon och Anders Liljefors är andra konstnärer samtida med Ulla Viotti, som också har gjort denna resa, och på ett nyskapande sätt breddat och fördjupat användandet av leran som material.

Den avgörande förändringen för Ulla Viotti kom när hon i mitten av sextiotalet fick sina första internationella kontaktytor, både bland likasinnade kollegor och miljöer. På ett internationellt symposium i Israel 1966 och ett besök i klippstaden Petra i Jordanien året efter upptäckte hon lerans möjligheter som ett material att skapa monumentala och expressiva ytor med. Efter detta blev den keramiska formen något som hon fogade samman till stora väggar, fontäner och skulpturala former. Hon blev också en av de konstnärer i Sverige som allra mest deltog i symposier över hela världen och på detta sätt fick kontakt med kulturer där leran varit det viktigaste byggmaterialet, både för konstverk och arkitektur.

Det känns på något sätt logiskt att Ulla Viotti också i Sverige söker sig till det landskap som allra mest förknippas med lera, Skåne. I mitten av sjuttiotalet flyttar hon till en ombyggd bondgård i Glivarp och kan i stor skala börja bygga sina allt mer monumentala former. Hon hade under dessa år på de olika symposierna också kommit i kontakt med Östersjöländernas tegelarkitektur och blir allt mer intresserad av detta material. Hon fascineras både av teglets färger och ytor och inser också hur man kan bygga mer arkitektoniska objekt med detta material. Hon får kontakt med ett tegelbruk i Danmark, Hans A. Petersens Tegelvaerk i Egernsund, som kan i gammal tradition kolbränna tegel och därigenom också ge det den nyansrikedom som ger formerna deras speciella levande ytor. Ulla Viotti samarbetar fortfarande nära med detta tegelbruk och de monumentalverk hon gör har sin naturliga bas i det material som Petersens Tegelvaerk framställer.

Numera bor Ulla Viotti i Brantevik söder om Simrishamn, i ett nytt bostadsområde som heter Äppellunden. Hennes tegelskulpturer har under åren fått en allt mer arkitektonisk karaktär, de kan utvecklas till långa väggar eller till tornartade former, och hela tiden markerar de sina rotsystem i historiska formvärldar men också i den minimalistiska skulpturtraditionen. De har också ofta en symbolisk laddning, tegelformerna blir ibland till böcker som döljer historiska hemligheter, till berättelser om händelser som kan anas men aldrig uppenbaras.

Det som gör Ulla Viottis konstnärliga väg så speciell och fantastisk är hennes känsla för leran som material men också för dess roll i historien. Hon för i sina skulpturer en dialog med de gamla miljöerna och minnena, men känner också att hon är en del av den och därför vill lägga till sin egen tid. Hennes verk hjälper oss att föra samman våra egna liv med de som en gång levdes.Beate Sydhoff


Beate Sydhoff »
 
2009-08-13
Ur jorden – till jorden
Ulla Viotti

Ur jorden – till jorden

Bokförlaget Signum/

Bokförlaget Atlantis, 2008.
Ulla Viotti, text av Anders Olofsson »
 
2009-04-01
Tegelskulptur i Kaptenens trädgård
Tegelskulptur i Kaptenens trädgård
VIDEO »
 
2009-01-11
Av jord är du kommen
Ulla Viotti har nog svenskt rekord i stora offentliga utsmyckningar. Hennes konst finns i kyrkorum, bibliotek, banker, sjukhus, skulptur­parker, samlingar - både i Sverige och utomlands. I samband med 75-årsdagen är hon aktuell på Örebro läns museum och porträtteras i en ny bok.
Artikeln finns i DN 24.6. 2009.

Ulla Viotti: Bild: Lars Lööv ”Poetisk viloplats”, fåtölj i svart kolbränt tegel, Tegelfåtöljen till försäljning har timjan i sitsen.

Läs Mer följ länk!
Dagens Nyheter »