Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Ester Sörberg LindgrenEster Sörberg Lindgren
IN MEMORIUM
Ester Sörberg Lindgren
Grafik Akvareller Teckningar.

FÖDD 1918 i Österåker, död 2012. Uppväxt i Stockholm under mycket fattiga förhållanden under 20- och 30-talens krisår. Tidigt fick Ester ta stort ansvar för sina många syskon och fjorton år gammal börja förvärsarbeta. Det blev arbete på fabrik och sömnad. Men förmågan och behovet att uttrycka sig i bild fanns redan då och ledde bl.a. till att hon ett tag försörjde sig genom att måla lampskärmar.

*Någon möjlighet till studier stod aldrig till buds, men med inre envishet och uppmuntran från andra har Ester utvecklats till en i de självlärda konstnärernas skara.

I sitt liv och sin konst har närheten till naturen spelat en avgörande roll. I katalogen från utställningen "Två röster om det möjliga samtalet" 1983 på Konstfrämjandet skriver Sonja Carlsson med citat ur Esters egna dagboksblad:

"Konstnären betonar betydelsen av att ha ett landskap som Gotland att återvända till.... 'Landskapet fungerar som en klangbotten för mitt arbete även när jag inte är där.'
De grafiska bladen och teckningarna skildrar naturupplevelser som bygger på kontrasterna i mötet mellan ljus och mörker. Bilder som lika mycket gestaltar det inre landskapets känslo- och stämningsläge som det yttre.
'Tolkningen av ljus och mörker är inte entydig. Ljuset kan vara grymt och utlämnande, inte bara varmt och upplysande. Mörkret kan vara varmt och omslutande, inte bara skrämmande och ogenomträngligt.'
... dagboksblad i bild och text visar också att Ester är en lyhörd avlyssnare och granskare av de vardagliga föremålen i hennes närhet... En syn genomsyrad av uppskattning, förundran och respekt och där naturens helande verkan framhålls." /Bernt Lindgren

'Att se på buskar och träd
är en lisa för sinnet
som trasas sönder
av ont
inom och utom'
(dikt av ESL)

Utställningar
Separatutställningar bl.a. i Stockholm, Örebro, Arvika, Gotland, Falun, Malmö och Karlstad. Deltagit i många grupp- och samlingsutställningar. Representerad i Stockholms stad och län och grannkommuner, Statens konstråd, Dalarnas museum, Malmö museum, kommunerna Motala, Hallsberg, Örebro samt landstingen i Gävleborg, Kopparberg, Malmöhus, Uppsala, Västerbotten, Älvsborg och Östergtland.