Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Video
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Johan Lilja
Mitt namn är Johan Lilja och jag bor i Malmö. Jag har varit intresserad av konst i hela mitt liv. Jag har studerat konst i Australien och i Danmark.Jag målar i olja. De senaste åren har jag ägnat mig åt att arbeta med de gamla mästarnas målarkonster.

Utbildning
Bachelor Degree of Visual Art


James Cook Univesity Australien

Holbeak Konsthögskola Danmark.

Utställningar
2001 3 years exhibition, Perc Tucker Gallery.


Townsville Aus


Grupputställning

2001 The Ultimate State of Being, Umbrella studio


Townsville Australien


Delad utställning

2000 Höstutställning Konstsalongen Malmö


Grupputställning

Tropiclogic Perc Tucker Gallery


Townsville Aus


Grupputställning

I huvudet på en konstnär


Konstsalongen Malmö


Seperat utställning

1999 Galleri Amos


Delad utställning


Simrishamn

1998 Konstsalongen Malmö


Deladutställning

Höstutställning Konstsalongen Malmö


Grupputställning

2002 Utmärkelse


Book Award. Anneke Silver.