Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Annika Heed
Presentation

Annika Heed
Konstnär
Född 1955

Konstnär, främst skulptör och tecknare, som arbetar
med musikaliska tecken och arketypiska former.
Rytmen spelar en genomgående stark roll i hennes uttryck.
Musik och rytm, överfört till linje och form. Bluesens puls och flamencons passion materialiseras i järn, sten, betong och i kolstiftets spår.

Spåren efter den flyende sekunden, "det frusna ögonblicket"med dess laddning och rasande balans är ständigt i fokus.

Arbeten med såväl traditionella objekt som med installationer av mer scenisk karaktär; scensatta bildmiljöer där skulptur, teckning, ljus, skuggor och ljud verkar tillsammans.

I en annan form har detta i sceniska tänkande "eldskulpturer" och "eldperformance" kommit som en naturlig fortsättning.

Utbildning
Konstfack avdelning skulptur 1975-77 Stockholm
Konsthögskolan avdelning skulptur 1977-83 Stockholm.

Utställningar
Utställningar i urval:

1981 Gotlands Fornsal, Visby, samlingsutställning

1982 Länsmuseet i Karlstad, samlingsutställning

1983 Galleri de Unga "De ungas salong" Stockholm

1984 Krapperups Konsthall, Skåne, sommarsalong

1984 Konstakademien, Stockholm,"13 unga" Sveriges Allmänna Konstförening

1984 Västerås Konsthall, "13 unga" Sveriges Allmänna Konstförening

1985 Galleri Sassi, Stockholm, samlingsutställning

1985 Galleri Oscar, Stockholm, separatutställning

1986 Galleri Bleu, Stockholm , Skulptörförbundet

1988 Galleri Aniara, Sollentuna, separatutställning

1992 Mantha Rotha, Portugal, samlingsutställning

1996 Edsvik Konst och Kultur, Sollentuna, öppningsutställning "På tröskeln"

1998 Edsvik Konst och Kultur, samlingsutställning och eldinstallation

1999 Grässkulptur-triennal, Hammenhög, Österlen. Skulptörförbundet

1999 Eldinstallationer inför millennie-skiftet, Edsvik Konst och Kultur

2000 Arkeologisk tidsvandring, Installation och pedagogiskt projekt, Edsvik Konst och Kultur

2000 Kulturpark Liljeholmen, skulpturstråk, Stockholm

2000 Forsbacka Järnbruk, Gävle, "Människan och verket", separatutställning

2001 Eld- och ljusinstallation, Edsvik Konst och Kultur

2001 Kamén, Brno, Tjeckien, samlingsutställning

2002 Eld- och ljusinstallation, Edsvik Konst och Kultur

2004 Torsås bibliotek, separatutställning

2005 Lidingö stadshus, samlingsutställning

2005 Eld- och ljusshow, Museinatten, Millesgården, Lidingö

2006 Nordens Ljus, Stockholm, separatutställning

2006 Insikt - utsikt, skulpturutställning på Öja/Landsort

2006 Drömparken, Enköping, skulpturutställning

2007 Öja/Landsort, Skulptörförbundets sommarutställning

2007 Marsvinsholms skulpturpark, Ystad

2007 Konstnärshuset, Stockholm, Skulptörförbundets sommarutställning

2007 Enköpings drömpark, skulpturutställning

2008 Galleri Källviks brunn Västervik

2008 Galleri New Form Trelleborg

2008 Enköpings Drömpark

2008 Stockvångs gruvfva Gnesta

2008 Stocksundstorps kulturgård Solna

2008 Marsvinholms skulpturpark


Offentliga utsmyckningar:

Skulptural utsmyckning vid Ted Gärdestads plats

Bronsrelief, "Blues", entrén kommunalhuset i Sollentuna

Relief i betong, "Gitarrist", Sollentuna Kommunalhus

Skulptur i sandsten, gasverket i Brno, Tjeckien

Relief i järnplåt "Slaget vid Rotebro", Seikohuset, Sollentuna

Relief i gjutjärn, entrérelief, Sollentunahem

Reliefsvit, betong, S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Lekskulptur, daghem Stupvägen, Sollentuna

Lekskulptur, skolan Stallet, Sollentuna

Textil teckning "Skogen", Torsås kommun


Övrig verksamhet:

Eld-, ljus- och musikinstallationer

Illustrationer

CD och LP-omslag

Affischer.