Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Kalendarium
Blogg

 


Diana DanielssonDiana Danielsson
Jag målar inre bilder, inre landskap. Tyder delar av det jag ser, upplever och söker efter att skapa helhet med ljus, mörker, färg och form, tumlande i och ur varandra. Ibland blir målningen osammanhängande, olika delar kämpar om att ta över från den andra. Splittrar och förför och sammanfogar, irriterat ögat, allt samtidigt. Men livet innehåller även det förvirrande och ogripbara. Målningen säger sitt, har ett eget liv och svarar mig och det är ett överlämnande moment där jag inte längre styr. Många säger att de ser ut som drömmar, andra säger att de är mångbottnade med olika budskap som påverkar betraktaren känslomässigt. Vissa tolkar dem som innehållande ett mörker, men där man ändå ser ljuset, hoppet. Friden vi upplever av att vara i nuet, acceptansen av allt som är.

I paint inner images, inner landscape. Interpret part of what I see, experience and try to reach the entirety in the creation with light, darkness, colour and form, to pitch in and out in each other. Sometimes the painting become incoherent, different part fragments, try to take over the attention from other parts. Divide and seduce, merge, irritate the eye. All at the same time. But the life contains even the confusing parts and the intangible.
The painting have a say, have its own life and answer me and there are a moment were I surrender.
Some people say the paintings looks like dreams, other thinks they are multifaceted with different messages that affect the person that contemplate emosionally. And then again some people interpret that the darkness is there but you can also see the light in the darkness, the hope.The peace we experience in the now, the acceptance of all that is.

Utbildning
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arkitekt 5 år.
Konstakademien i Köpenhamn, Danmark. 1 år.
Grafikkurs i Köpenhamn.
Klassiska Konstskolan för Anne-Lie Larsson Ljung, Bo Ljung, Håkan Bring-Huczkowski och Göran Rydén i tre år.
Deltagit i kurser för Åke Arph och George Suttner.

Jag är utbildad arkitekt på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har arbetat som arkitekt i Stockholm, Finland och Frankrike. Examensarbete i Moskva. Jag har under hela mitt liv målat och skrivit. Under utbildningen till arkitekt ingick också studier i skulptur, målning, teckning och kroki. I Köpenhamn gick jag ett år på Konstakademin, Arkitektskolan på visuel kommunikation och deltog även i en grafikkurs.
Jag målar porträtt på beställning.

Medlem i Föreningen Svenska konstnärinnor, BUS, Föreningen Målargruppen Maria.

Utställningar
I urval:
Ateljégruppen Maria, Galleri Bellman, nov 2021
Galleri Stenhallen, Öland, 3-16 sept. 2021
Decembersalong, Galleri Anigo 2020, Inställd.
Ateljégruppen Maria, Galleri Bellman, nov 2020, inställd, flyttad till 3-7 april, 2021.
Utställning i Madrid och Bologna 2020 med Paola Trevisan inställd.
St Pauls bokhandel, Stockholm, augusti 2020
Artsfemin, Internationell utst. Schweiz/Gstaad 2020
Galleria De Marchi, Bologna, Italien, Little Treasures. 2019
Galleri Anigo Oktober. 2018
Artfair; Artistes du Mondes i Cannes sep. Jurybedömd 2018
Nacka konsthall, Jurybedömd. 2017
Väsby konsthall, Jurybedömd. 2017
Galleri Kocks 2013
Nacka Konsthall, Jurybedömd 2012
Väsby Konsthall, Vintersalong, Jurybedömd 2012
Konsthall C 2011
Hotell Rival 2011
Fotostudio Jini Sofia 2011
Salon des Réfuses, Djurgården, 2011
Galleri Hagman, Målargruppen Maria 2009
Galleri Kocks 2008
Arkitekturmuseum, film om
arkitekt K.S Melnikov i Moskva 1989
Galleri Gauss, Fotografier 1983