Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Kent WistiKent Wisti
f -71
Medlem i KRO och Grafiska Sällskapet.

K. Wisti är präst och bildkonstnär, verksam i Malmö. Målare och grafiker. Utbildad vid KV konstskola i Göteborg och grafikskolan Forums kvällskola i Malmö. Representerad i bland annat Statens konstråd och flertalet kommuner och landsting.


"Hans bilder präglas av en narrativ närvaro i spänningsfältet mellan tillit och ängslan. De antydda, men ändå skarpa, gestalterna bär tillsammans med betraktaren ordlösa existensiella grundteman. Hans bilder har ofta ett ursprung i bibelns berättelser men delar som all god hermeneutik sitt eget tolkningsföreträde med åskådaren.
Det ofta nonfigurativa måleriet bär samtidigt en stark vilja och explosivitet trots en avvaktande färgskala."
Ur konstnärslexikonett Amanda

"His images carry an imprint of a narrative presence, in the tension between trust and angst. The figures, hinted at yet sharp, carry wordless existential themes, together with the beholder. His images, though grounded in biblical stories, share their own interpretation with the viewer. Like all good hermeneutics.
The non-figurative art, meanwhile, carries a strong will and explosiveness in spite of the tentative color scheme"
Art Lexicon Amanda

"Med sin försiktiga grafik representerar Kent Wisti, studentpräst i det civila, den mer föreställande bildvärlden. I hans motiv samlas skepnader utmejslade i tunna streck i koncentrerade gäng. Människor med bara antydan till anletsdrag men ändå så uttrycksfulla. De står samlade i grupper kring ett samtal eller någon form av problemlösning, allvarsamma och stela i hållningen. De bildar medvetna rum med sina positioner och det vita tomrummet mellan dem bär en stark koncentration av tankar, erfarenheter och reflektioner." Thomas Lissing SMP 071107


”Wistis grafiska blad påminner om Jesper Walderstens skakiga en-strecks-illustrationer som för några år sedan var frekventa i Dagens Nyheter. Medvetet eller omedvetet tycks båda konstnärerna porträttera den generation som växte upp på 70-talet och som nu är på väg in i vuxenlivet - en generation som tycks ha alla möjligheter i världen men som har stora svårigheter att ta ett enda avgörande beslut, eftersom varje beslut skulle vara en begränsning av just möjligheterna”.
Elna Svenle, Kristianstadsbladet.

”Kent Wisti tecknar med små medel; några pennstreck, svarta skuggor. Vissa figurer som siluetten av en betraktande hund återkommer i flera verk. Det känns som om han hämtade bilderna direkt från sitt undermedvetna, där han, kanske just såsom verksam präst, rör sig med den religiösa mytologins formspråk. Och där hunden är hans alter ego.
I bland framträder prästen tydligare, som i Den döde, med en man vilande på kudden, någon i prästkappa lutad över bädden - och skuggan av hunden.
Kent Wisti återger stillsamma dialoger mellan människor i sin grafik. Ett verk där detta är speciellt tydligt är den som han kallar I trädet. Människor gömmer sig, samlar sig i trädets skugga för att samtala. Inne i trädet finns någon som lyssnar.” -Jane Betts, BLT

Utbildning

KV konstskola, Göteborg 92-93
Grafikskolan Forums kvällsskola, Malmö 94.

Utställningar

Separatutställningar i urval:
Södra Ölands konstförening, Vickleby 1996
Bergdala konstgalleri, Hovmantorp 1999
Älmhults konstförening, Älmhult 1999
Ungkonst, Malmö 200
Galleri mm, Älmhult 2003
Galleri Karibakka, Sölvesborg 2003
Galleri Bäckalyckan, Jönköping 2004
Vimmerby konstförening, Vimmerby 2005
Emmaboda konstförening, Emmaboda 2005
Samlargrafik, Kristianstad 2005
Bergdala konstgalleri, Hovmantorp 2007
Sölvesborgs konsthall, Sölvesborg 2008
Galleri Karibakka, Sölvesborg 2010
Galleri Estetica, Malmö 2010
Galleri Sigma, Växjö 2011
Galleris Estetica, Malmö 2011
samlingsutställningar i urval (jury):
Sydosten, Kalmar 1996, 1998, 2001
Bergdala konstgalleri, Hovmantorp 1996, 2002
Bildgalleriet, Varberg 1996
Liljevalchs vårsalong, Stockholm 1997
Grafiska sällskapet, Stockholm 1998, 2001
Ungkonst98, Malmö 1998
Miejska Galeria Sztuki - Male Formy Grafik, Lodz-Polen 1999, 2002
Blekingar, Karlskrona 2000
Ungkonst01, Köpenhamn/Malmö 2001
Ungkonst 2002, Malmö /Köpenhamn 2002
Blekingar, Olofström 2002
Blekingar, Sölvesborg 2003
Grafiktriennalen, Stockholm 2003
Blekingar, Ronneby 2004
Galleri Estetica, Malmö 2011
Utsmyckningar:
Kapellet, pastoralinstitutet i Lund
Stilla rum, Malmö högskola
Stilla rum, Lunds universitet
Stilla rum, Göteborgs universitet

Representerad i urval:
Statens konstråd
Jönköping kommun
Älmhults kommun

Bibliografi:
Sånger om främlingars hemliv (2004). ISBN 91-631-6318-7
Antologin Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja (Arcus 2010) ISBN 978-91-88552-93-8
Övrigt:
Profilbild, Kyrkans Jourtjänst, Göteborg.

Grafiska Sällskapets Grafikportfölj 2005
Filmspel Credo peregrinorum 2009
Anders Frostenssons stipendium 2010
Satirtecknare för OmVärlden och Seglora smedja.