Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Video
Länkar
Meddelande
Johan Lilja
Mitt namn är Johan Lilja och jag bor i Malmö. Jag har varit intresserad av konst i hela mitt liv. Jag har studerat konst i Australien och i Danmark.Jag målar i olja. De senaste åren har jag ägnat mig åt att arbeta med de gamla mästarnas målarkonster.

Utbildning
Bachelor Degree of Visual Art

James Cook Univesity Australien

Holbeak Konsthögskola Danmark.

Utställningar
2001 3 years exhibition, Perc Tucker Gallery.

Townsville Aus

Grupputställning.

2001 The Ultimate State of Being, Umbrella studio

Townsville Australien

Delad utställning

2000 Höstutställning Konstsalongen Malmö

Grupputställning:

Tropiclogic Perc Tucker Gallery

Townsville Aus

Grupputställning:

I huvudet på en konstnär

Konstsalongen Malmö

Seperat utställning

1999 Galleri Amos

Delad utställning

Simrishamn

1998 Konstsalongen Malmö

Deladutställning

Höstutställning Konstsalongen Malmö

Grupputtällning

2002 Utmärkelse:

Book Award. Anneke Silver.