Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Visitkort
Meddelande
Björn HammarströmBjörn Hammarström
MÅLARE - GRAFIKER - SKULPTÖR.

"Björn Hammarström har sedan 1970-talets slut varit verksam som bildkonstnär - med teckning och målning - periodvis också med skulptur och grafik. Arbetar med bild ofta i en realistisk tradition, där spelet mellan ljus och mörker lyfter fram stämningar som speglar ödslighet".

Jag tycker det är mycket intressant att arbeta i spänningsfältet mellan teori och praktik och därför har jag parallellt med min konstnärliga verksamhet, studerat ett flertal ämnen på högskolenivå och har nu avlagt magisterexamen vid Bibliotekshögskolan i Borås. Min D-uppsats med titeln ”Från bild till ord”behandlar hur bilder skriftligt beskrivs för att kunna ingå i informationssystem. Den är tvärvetenskaplig och befinner sig i gränslandet mellan biblioteks- och informationsvetenskap, konstvetenskap och bildsemiotik. Denna teoretiska framställning visar på spänningen mellan bild och ord och hur denna spänning i högsta grad kan bidra till sinnesutvidgning.

Representerad:
Ystads Museum, Malmöhus läns landsting, Folkrörelsernas gårdar, Södertälje kommun, Gotlands kommun, Gotlands konstmuseum, Östersunds kommun, Stockholms stad och Statens konstråd.

Offentliga arbeten: Forsagården, Lärbro, Idrottsplatsen, Hemse, Terra Novaskolan och Säveskolan, Visby. Visby lasarett.

Utställningar
Separatutställningar:
Galleri Hos Oss, Visby 1980. FGK-galleriet, Visby 1981, 1985 och 1988. Galleriet, Växjö, 1985. Galleri Decorum, Stockholm, 1988. Konstnärshuset, Stockholm, 1991. Galleri Ridelius, Visby, 1994. Översättar- och författarhuset, Rhodos, 1996. Galleriföreningen, Visby, 1998. Nationalgalleriet, Stockholm, 1999. Roma Kungsgård, 2000. Galleri Ridelius, Visby, 2003. GAD, Visby, 2005. Galleri Ridelius, Visby, 2005. Östergarns kyrka 2007. Galleriet på Roma Kungsgård 2007. Gotlands Konstmuseum 2008. Busters Mack 2009.

Jurybedömda utställningar:
Teckningstriennalen, Skellefteå, 1989. Liljewalchs vårsalong, Stockholm, 1990 och 1991. Formutställning, Gotlands konstmuseum 1998.

Samlingsutställningar:
Sverige, Finland, Lettland, Polen, Tyskland, Frankrike och Canada.