Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg

 


Louise HävreLouise Hävre
e-post louise@louisecare.com
Född 1962 i Risinge församling i Östergötland.
Då jag fick gåvan att måla kände jag att jag ville dela med mig till människor som har det svårt.
Jag målar gärna i olja, akryl, i min atelje på norra Öland.Jag målar abstrakt för att jag önskar att uttrycka mig på ett nytt sätt, expressiv magi.
✨ Där symboler möts och känns igen i det kollektiva medvetandet. I verken finns ett flöde och en styrka som lämnar plats åt betraktaren att kunna träda in i målningarna, så som en hemlig resa in i verkligheten där du kan skapa din egen tolkning. Jag målar ofta valv, gångar och trappor, det symboliserar mitt liv. När min bror Per dog och jag inte fick komma hem till begravningen, då jag bodde i Spanien i ett mycket dåligt äktenskap, sörjde jag honom genom att tända ljus i den Katolska kyrkan som då kom att bli en naturlig plats att sörja på. Mina trappor och gångar och olika dimensioner som jag så ofta målar i mina verk, symboliserar nya vägval i livet och kanske möjligheter och ljus för betraktaren. I mitt måleri kan man också se hjälpare eller människor som avtecknats i en dovhet. Det symboliserar människor som hjälpt mig i livet och min svåra barndom. Mina speglingar handlar om mitt egna behov att spegla sig i andra människor då en normal uppväxt inte funnits. Jag önskar att få förmedla kärlek och ljus och möjligheter att gå vidare i livet även när det är som mörkast.Jag låter min fantasi flöda och jobbar mycket med känslan. En stor del av inspirationen kommer av min upptäckarlust av livet, universum och det mänskliga sinnet. När jag skapar mina alster så börjar en process som mognar likt ett frö som till slut blommar ut i en balans mellan ljus och färger.
Många av mina målningar är abstrakta men trappor, valv och vatten som strömmar och andra naturscenerier syns tydligt och skymtar fram.
De är expressiva och det känns som om de kommer ur ett ständigt flöde, nästan medialt.
Motiven i mina bilder kan kännas arketypiska
som kollektiva symboler som man stöter på i myter, drömmar och sagor. En tanke jag har som ständigt återkommer är uppenbarelser av det förflutna, nutid och framtid samtidigt i olika dimensioner. Jag vill kalla mina målningar abstrakt expressionistisk stil.
Min förhoppning är att betraktaren ska kunna göra en resa in i bilden och delta på något sätt och jag önskar att den som tittar på målningen ska kunna delta på något sätt och jag önskar att den som tittar på målningen ska kunna fantisera om vad som händer i bilden,vad man ser och upplever.Jag önskar att betraktaren ska uppleva en "spänning så som en hemlighet i verkligheten.


Konstkritiker:

Starkt och vackert
Hon säger: ”Jag vill dela med mig till människor som har det svårt.”

Jag säger: Du slår och smeker mig med dina målningar, du träffar mig i centrum av min längtan och du når mina känslor, tveklöst och starkt, skönt och omvälvande.

Du säger: ”Jag önskar att betraktaren skall uppleva en spänning så som en hemlighet i verkligheten.”

Jag säger: Tack Louise Hävre för att du VÅGAT och MÄKTAT att Göra dessa bilder, formulera dessa utbrott av poetisk kraft som berikar mig, skrämmer mig och lika mycket värmer min frusna själ.

Så Louise Hävre var och blev vår tänkta dialog. Så ter sig för mig ditt måleris väg från mörker till ljus. Från hot till befrielse. FRÅN HOT TILL BEFRIELSE, ja så kan dina utbrott i måleriets form te sig. Så läser jag dina bilder, så når dina måleriska tentakler mig. så färdas den måleriska kraft in i mig och så berikar det mina sinnen.
Ja så borde allt måleri vara.
Allt måleri, all konst som vill mer än att vara dekorationer, det måleri som är ditt och som äger sin alldeles egen identitet. Ditt måleri Louise tillhör ingen trend som jag kan - eller vill - fånga det i. Det är trendlöst och fritt, så som just allt måleri som jag sett under mina konstskrivarår och det måleri som liksom ditt tagit mig i besittning.

Ja, Louise, att du bara vågar.
Att du bara mäktar.
Att du bara kan….
Du talar, Louise, till mig i en katalogtext om att du vill skapa harmoni. Ja kanske finns det harmoni i ditt hjärta och i den skaparhand som för penslarna mot dukarna. En lika mycket, kära målare ser jag i ditt skapande din djupa längtan efter förlossning. Jag ser ju som en viktig del av ditt måleriska frigörande sökande efter ljuset. Det ljus som jag tror att du - och - jag inte kan leva förutan.
Det var en mulen dag när jag såg dina bilder. Men du kom med ett ljus till mig. Ett ljus till betraktaren. Det ljus som är A och O.
Tack för det ljusets läkande kraft, Louise Hävre

Critics of art by Stig Åke Stålnacke 2014
Member of AICA
Association of art Critics

Ljusbärerskan
”Varde ljus”, det var så allt började enligt bibeln. Och utan mörker finns inget ljus. ”Från
mörkret stiga vi mot ljuset. . .”heter det t ex i lnternationalen. Ljuset är en förutsättning för liv.
Och ljuset är naturligtvis också en förutsättning för konsten. Man talar om ljuset på Skagen,
för P S Kröyer och hans samtida som Oscar Björk, svensken. Man talar om ljuset på Österlen
och på Öland. Ständigt detta ljus.

Louise Hävre, född i Östergötland men som målande i sin ateljé på norra Öland, känner
väl till ljusets stora betydelse och uttrycker det själv så här:

”En stor del av inspirationen kommer av ljusets skiftningar av form och färg, kontrast och
färgens inverkan”.

Men det finns inte bara ett yttre, påtagligt ljus. Utan också ett inre ljus. Och det är detta som
Louise Hävre fascineras av. Det är ett mycket vitt, intensivt ljus. Nästan bländande - som en
uppenbarelse. Som när de tre vise männen såg den stora stjärnan över Betlehem. Och så läser
man i hennes CV att hon målar i olja, akryl och encaustisk. Encaustisk är det uråldriga
egyptiska sättet att måla med hjälp av vax, framförallt hittar man detta målningssätt i tidiga
porträtt. Och eftersom det rör sig om Egypten associerar man omedelbart till Echnaton, han
som dyrkade solen, ljusets främsta drabant. Och i samband med vax, vem minns inte lkaros
vars vaxade vingar smältes ner av solen.

Så det bländande ljuset är inte bara en tillgång utan också ett hot mot innovationen och själva
konsten. Det krävs känslighet, inlevelse och förståelse för att tygla detta underbara medium.
Louise Hävre har i sin personlighet en grundering av eftertänksamhet och medmänsklighet
som ger ett extra djup åt hennes konst. Hon säger att när hon fick gåvan att måla så ”ville hon
dela med sig till människor som har det svårt”.

Hon säger dessutom:
”Jag har tidigt i livet upptäckt en koppling och dragning till den självvalda ensamheten och
jag fascineras av att analysera alla livets sidor och beståndsdelar. . .” Hon söker sanning och
visdom, hon har en inneboende filosofisk och kontemplativ sida.
Detta är viktiga basfärger att ha på ”livets palett” och när man tittar på målningar som ”The
Life Way” och ”Compromise” så förstår man hennes önskan att nå ut till betraktarna och
förmedla ”harmoni och glädje”.

Collagetekniken är likaledes en viktig del av hennes konstnärskap. Och just i collaget finns en
övergripande möjlighet att sammanlänka olika synsätt, övergångar och broar. Sådant som vi
behöver i det vardagliga livet, människor emellan, länder emellan, ~fe'rvå:1t allas bästa. Så säg
inte att konsten är oviktig, att den inte spelar någon roll. Konsten är nödvändig och Louise
Hävre har nationellt och internationellt med eftertryck bevisat att hon försvarar den tesen.


Hans Janstad


Recensioner:

Louise Hävre målar på ett alldeles eget sätt, en ny impressionist.
Carin Svensson Ölandsbladet 2015

Just i Louise målning finns en övergripande möjlighet att sammanlänka olika synsätt, övergångar och broar. Sådant som vi behöver i det vardagliga livet, människor emellan, länder emellan, för vårt allas bästa. Så säg inte att konsten är oviktig, att den inte spelar någon roll. Konsten är nödvändig och Louise Hävre har nationellt och internationellt med eftertryck bevisat att hon försvarar den tesen.
Hans Janstad Member of AICA
Member of AICA Association of art CriticsBokstavligen eller inte har jag upplevt en resa med Louise Hävre ,genom hennes måleri.
Anita Tingskull Persnäsportalen. 2014

Louise Hävres konstnärsskap har dom senaste åren utvecklats i en takt som förmodligen både förvånar och kanske väcker till eftertanke. Det känns som om hon målar från gamla tider eller andra dimensioner.
Tommy Pettersson. Linköpingsposten 2015
Medlemsskap:
Permanent medlemskap i Artistes du Monde , Cannes
Svenska Konstnärs Förbundet
Svenska konstnärer
Konstkvarteret.
BUS Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
ISA International Society of Artists
Kinda konstförening

Utbildning
Av konstnärer både inom och Utom landet.

Representerad:
Vatikanen
Corvetto Residence Milano
Liberala Katolska kyrkan Stockholm
Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg
Danderyds sjukhus Stockholm
Stockholms Universitet
Ericsson/Linköping
Cloetta/ Linköping
Municipale City Hall .Cantalice Italien
Linköpings Universitets sjukhus

Utnämningar:
Månadens konstnär i Svenska konstnärsförbundet i februari-2014
Pris för det sensoriska sinnet Biennalen Cantalici Italien
Månadens bild i ART K Samtida konst Maj 2014
Månadens konstnär i Art K Samtida Konst-Juni 2014
Månadens Konstnär i Svenska konstnärer i Augusti 2014.

Utställningar
Utställningar de senaste åren
Jurybedömda:
Hallands konstförenings jurybedömda vårsalong 2016
Art expo New York 2016
Art Nordic Köpenhamn 2016
Art expo Milano 2016
Marina Picasso Artistes du Monde International Cannes 2016
Internationell jurybedömd höstsalong 2015 Åstorp
Art Business Espace Pierre Cardin 2015, Paris
Art Monaco 2015
Contemporary art in Vatican 2015
Art Expo New York 2015
Museum Louvre 2015
Biennalen i Cantalice Italien 2014
Lessendra Art Gallery Bulgarien 2013. 2014

Separatutställningar:
Himmelsberga Museum 2016
Galleri Melefors Linköping 2015
Södviks gästgivargård, Öland 2013. 2014
Vasa Hälsoklinik. Linköping 2013
Ljusgården i Linköping 2013

Samlingsutställningar i urval:
Sommarutställning Kisa Bibliotek 2016
Antik och Konstmässan Stockholm 2016
Waltons Fine Arts London 2016
The Best Modern Contemporary Artist 2015 Edinburgh
International Prize Artist at the Jubilee Michelangelo 2015 Rom
Himmelsberga Ölands Museum 2014
Svenska konstgalleriet Malmö 2014
Pittori e scultori a San Salvo Italy 2014
Art Expo Älvkarleö Herrgård 2014
Allhelgona salongen Veberöd 2013
Galleri Magnefiket 2013.
Universitetssjukhuset i Linköping 2009. 2010. 2011. 2012.