Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Kalendarium
Meddelande
Blogg
Anneli Lindberg
2021-03-17
Fria händer
Välkommen på verinissage den 17 april. 2021.

öppet 12-16 onsdag - söndag.

Utställningen pågår till 9 maj

ANNELI LINDBERG GALLERI KRONAN 2021
Under senaste halva decenniet har Anneli Lindberg varit intensivt aktiv i det kollektiva Kvinnonätverket Hemma, vars konstnärliga aktiviteter syftar till ökad jämställdhet och bättre integration. Samtidigt har Anneli Lindbergs ”vanliga” individuella konstnärliga verksamhet utvecklats i en som synes fruktbar växelverkan med den kollektiva.
Det är resultatet av Anneli Lindbergs ”ateljéarbete” vi nu får se på Galleri Kronan. De gamla blobbarna, tredimensionella, virkade figurer, turistade runt i samhället, storögt bligande på den märkvärdiga verkligheten; dessa blobbar har nu utvecklats till tvådimensionella former, som lever i sin egen värld, i sin egen rätt! Dessa platta individer är inte längre ensamma, de lever i symbios med sina vänner runtom på galleriväggarna. Och varje ”individ” har ett intrikat yttre, skapat i effektiva mönster med hjälp av färggranna akrylgarner.
Ofta när det skrivs om konst brukar skribenterna använda sig av musikaliska associationer och det passar faktiskt in på den här utställningen. Jagkommer att tänka på Carl Orffs kantat, Carmina Burana. Klangerna är nästan brutala, rytmerna intensiva, typerna medeltida och burleska. Det viktiga är här inte att textila material kommit till användning, det är det konstnärliga uttrycket somgäller, det är kraftfullt och djärvt.
Utställningsbesökaren anar knappastde val som konstnären ställs inför, den beslutsamhet som krävs för att nå fram till ett exakt uttryck. Anneli Lindberg visar upp en renodling, ett slags estetiskt mod vi inte är vana vid. Har hon då inget stöd i traditionen? Jo, det effektivt ”grafiska” uttrycket påminner mig om hällristningskonsten. Självpekar Anneli Lindberg på den spanske konstnären Joan Miro och franska Sonia Delaunay samt nämner svenske Lennart Rodhe (han hör till de konstnärer som haft flest utsmyckningsuppdrag runtom i Sverige. Borde vara dags för Anneli Lindberg likaså!) Man kan faktiskt se hela utställningen på Galleri Kronan som en utsmyckning!
Stefan Teleman, Norrköping, 8 april, 2021

Galleri Kronan. Norrköping »
 
2020-11-02
Norrköpings Light Festival 2020-2021 - HEMMA
HEMMA- skapad av konstnär Anneli Lindberg.

Jag har skapat denna installation HEMMA efter att ha varit ledare för Kvinnonätverket Hemma i fyra år.

Jag har länge arbetat med textil och återbruk i mitt konstnärskap och vill uppmärksamma hur de gamla textila handarbeten som lämnats in till secondhand bär på egna berättelser. Historier som länkar tillbaka till människor som vi aldrig har träffat.

Jag förverkligade min idé med Kvinnonätverket Hemma efter "flyktingvågen 2015" då jag kände stor frustration. (Ensam konstnär sökte nya vänner och gemenskap genom konsten).

Nätverket är ett kollektiv som skapar textil gatukonst som vi kallar Husmorsgraffiti. I nätverket deltar kvinnor från olika håll och med olika bakgrund. Önskan att lära känna medsystrar och att i staden skapa ett hem som förenar är bärande för Kvinnonätverket Hemmas arbete. Textilen och konsten är gruppens gemensamma språk.

Husmorsgraffiti innebär att en återanvänder virkade dukar och lappar i syfte att göra egna tillägg och taggar i stadsmiljön.

Kvinnokraften lyfts fram och staden blir mjukare.

Vi gör hemtrevligt och gör oss hemmastadda!

I vår digitala värld är det viktigt att lyfta fram handens arbete. Handen och hjärnan är intimt sammankopplade. När handen är aktiv vidgas den inre blicken!

#konstinstallationenhemma #Norrköpingslightfestival2020 #Husmorsgraffiti #kvinnonätverkethemma #gerillaslöjd
facebook Norrköpings Light festival 2020 »
 
2018-12-06
Husmorsgraffiti Frimärke!
Detta är en nyhet från 2019! Då PostNord hade Slöjdkraft tema på en serie frimärken. De kom ut 10 januari 2019. Jag har gjort en i denna serie. Se bild!


Stolt och glad. Kvinnonätvkerket Hemma som gör Husmorsgraffiti får fin spridning i det lilla formatet. Förlaga till motivet är en stor Husmorsgraffiti, ett hjärta. Det satts upp Alla Hjärtans dag 2018 centralt i Norrköping.


Kurbits.nu »
 
2018-10-04
Föreläsningar och Workshop
Innehåll:
Mitt konstnärskap. Kvinnonätverket Hemma. Husmorsgraffiti.
På lekfullt allvar.

Jag föreläser och håller även efterföljande workshop
om så önskas där vi gör husmorsgraffiti.

I coronatider kan detta genomföras om förutsättningarna är bra.


Lokalen luftig och begränsat antal deltagare.


anneli.b.lindberg@gmail.com
 
2018-01-25
Kvinnoprojekt/Integrations/Husmorsgraffiti
Innan coronapandemin hade vi våra veckoträffar på måndagar mellan 16.00-18.30 i Fröbelhuset, källarplan, Södra promenaden.
Nu, våren 2021, håller vi kontakt via vår slutna fb-grubb, via sms och mail samt i den öppna Facebookgruppen @husmorsgraffitinorrköping.

Jag saknar finansiering sedan 2020, men vi träffas och skapar efter de förutsättningar som råder.
Under våren 2021 gör vi utomhusaktiviteter, promenader och är även med i ett gemensamhetsprojekt med Gerillaslöjdfestivalen.
Vi håller i och ut!
Ledare och kontakt är jag Anneli Lindberg 070 5575218

anneli.b.lindberg@gmail.com

Detta projekt vilar på ALLAs lika värde. Vi jobbar för jämställdhet, mångfald och demokrati.

Kvinnors kraft lyfts och synliggörs i det offentliga rummet. Kvinnogruppens uppgift är att stärka den enskilda och att bygga en gemenskap. Vi frågar inte om lov. Vi tar plats! Det gör vi genom att skapa Husmorsgraffiti/textil gatukonst och - Ett HEMMAHusmorsgraffiti är - En del i den handgjorda revolutionen!
 
2013-03-19
INSPIRATIONSBESÖK I MIN ATELJÉ
OBS! I coronatider kan detta genomföras då ateljén är stor och annan lokal finns att hyra. Gäller då att alla är friska!Jag visar på ett lustfyllt och kravlöst skapande utan rätt och fel.

Vill du veta mera?.

maila eller ring

anneli.b.lindberg@gmail.com.

070 557 52 18.Finns även på FB. @Anneli.b.Lindberg och instagram @anneliblindberg