Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Anneli Lindberg
2019-01-21
HUSMORSGRAFITI – en del i den handgjorda revolutionen.
Välkommen till Norrköpings Konstmuseum

onsdagen den 6 februari kl. 18.00 – 20.00.• Föreläsning av Frida Arnqvist Engström, journalist och författare som skriver om samtida slöjd och pratar om olika sätt att förändra världen med händerna. Under kvällen berättar hon om den internationella aktivistiska rörelsen som använder hantverket som ett sätt att ta plats och uttrycka åsikter.

• Möt kvinnorna som gör Husmorsgraffiti tillsammans med deras ledare, konstnären Anneli Lindberg, nu aktuella med ett husmorsgraffitifrimärke i kollektionen Slöjdkraft. Under kvällen samtalar de med Frida Arnqvist Engström om sitt arbete i Norrköping och berättar mer om uppkomsten av frimärket som ingår i kollektionen Slöjdkraft.

Denna kväll vill vi sprida kunskap om olika rörelser som förändrar världen genom handens arbete. Lyfta kvinno- och slöjdkraften.

Journalisten och författaren Frida Arnqvist Engströms driver en blogg sedan 2008 Kurbits, om samtida och framtida slöjd och hantverk. Programmet kommer ge en inblick i det stora nationella och internationella sammanhang Kvinnonätverket Hemma verkar inom.

Frida Arnqvist Engström skriver i tidskriften Hemslöjd och ligger bakom boken Gerillaslöjd. En av gerillaslöjdens viktigaste bidrag är att den ger ett mer demokratiskt samhällsklimat.

Det är väldigt roligt att berätta om uppkomsten av Husmorsgraffitifrimärket som släpptes den 10 januari 2019. På Konstmuseet visas originalbilden tillsammans med frimärket.

----------

Kvinnonätverket Hemma är ett integrationsprojekt. Anneli Lindberg är idé- och initiativtagare samt ledare. Hösten 2016 startade projektet. Gruppen består av kvinnor från olika länder och har textilen som sitt gemensamma språk. Husmorsgraffitin som de skapar tillsammans är gatukonst, ickeförstörenade, som har sitt ursprung i våra förmödrars virkade dukar, som har sorterats bort och hittas i secondhand-butiker eller byrålådor. Här lyfts denna ”förspillda kvinnokraft” upp och förhoppningen är att den sprider glädje i vårt gemensamma vardagsrum.

-------

Kvinnonätverket Hemma samarbetar med:Svenska kyrkan - Borgs församling. Sensus. Hela Människan. Marieborg FHS, HOlmentorget m.fl.


 
2018-12-06
Husmorsgraffiti Frimärke!
Detta är verkligen en häftig nyhet. Nu släppt nyheten att PostNord har Slöjdkraft tema på en serie frimärken. De kommer ut 10 januari 2019. Jag har gjort en i denna serie. Se bild!
Stolt och glad. Kvinnonätvkerket Hemma som gör Husmorsgraffiti får fin spridning i det lilla formatet. Gillar detta!!
Kurbits.nu »
 
2018-10-04
Föreläsning om mitt konstnärskap och Husmorsgraffiti
Boka tid för föreläsning

och efterföljande workshop

om så önskas.anneli.b.lindberg@gmail.com
 
2018-01-25
Kvinnoprojekt/Integrations/Husmorsgraffiti
21 januari börjar vi våren 2019
Vi är i Marieborg, Holmentorget 3 våningen i bildsalen
Måndagar 16.00 – 18.30
Kontakt: Anneli Lindberg 070 5575218
Samarbetar med Svenska kyrkan,Borgs församling, Sensus, Marieborgs fhs, Region öst, Hela människan mfl.
Detta projekt vilar på en värdegrund - ALLA s lika värde. oberoende av nationalitet, trosuppfattning, politisk åsikt.
Kvinnors kraft lyfts fram och synliggörs i det offentliga rummet. Kvinnogruppens uppgift är att stärka den enskilda och att bygga en gemenskap. Ett HEMMA

 
2013-03-19
INSPIRATIONSBESÖK I MIN ATELJÉ
Jag visar på ett lustfyllt och kravlöst skapande utan rätt och fel.
Vill du veta mera?
maila eller ring
anneli.b.lindberg@gmail.com
070 557 52 18

Finns även på FB. Anneli Lindberg