Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Kristina Häll
Skulptör. Jobbar mycket med att försöka gestalta upplevelser, erfarenheter, händelser, där jag ofta använder vardagliga ting som symbolbärare för känslomässiga tillstånd och psykologiska skeenden.
Skulpturerna kan ha olika material beroende på vad de handlar om; det inre måste stämma överens med det yttre.
Rent skulpturalt strävar jag efter ett starkt uttryck i en känslig form.

Offentliga verk i sten, brons, betong.

Utbildning
Konstfackskolan 1977 - 82.

Utställningar
Separatutst. i urval: Konsthärshuset, ateljén, Sthlm 1993, Galleri Överkikaren, Sthlm 1997, 2003, Huddinge Sjukhus 1999.
samlingsutst. i urval: Gamla Rådhuset, Södertälje 1993, Kulturhuset, Sthlm. 2004, 2006, Galleri Aniara, Sollentuna 2006.