Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
8
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Balans
Balans är ett uttryck för hur färgen och formen balanseras i ett konstverk.
 
Bambocciad
Bambocciad. Målning av komiska situationer ur italienskt folkliv.
 
Bas
Ett medium som binder pigmentet i en färg.
 
Beni-e
Beni-e. Träsnitt med handmålad färg.
 
Beni-zuri-e
Beni-zuri-e. Träsnitt där färgen tryckts.
 
Bildsemiotik
Bildsemiotiken är en vetenskapsgren som undersöker villkoren för kommunikation och mänsklig produktion av tecken i vidaste mening. Bildsemiotiken är ett viktigt instrumenten för undersökning av konst- och massbilder.
 
Bindemedel
Bindemedel är ett flytande medium som blandas med pigment. Allmänt sett består färg av tre delar: bindemedel, lösningsmedel och tillsatser. Den enda absolut nödvändiga delen är bindemedlet. Det är den del som stelnar och formar den torkade filmen. Lösningsmedlet har till uppgift att reglera viskositeten på färgen. Det är lättlösligt och är inte någon del av det slutliga färgskiktet. Allt annat är tillsatser.
Typiska bindemedel inkluderar syntetiska och naturliga hartser som akryl, polyuretanet, polyestrar, melaminer, olja eller gummi. Färg brukar benämnas baserat på vilket bindemedel som använts, till exempel oljefärg, akrylfärg med mera.
 
Bindemedel
Oljor

Olika sorters torkande vegetabiliska oljor används för att hålla ihop pigmenten i oljefärgen (klibbmedel). Beroende på pigmentets egenskaper används olika oljor för att tillverka en så bra färg som möjligt. Den vanligaste är linolja som torkar (oxiderar) relativt snabbt. Andra är halvtorkande oljor som; vallmo-, safflor- och sojaolja, torkar långsammare än linoljan.

Halvtorkande oljor oxiderar mer (tar upp mer syre) än linolja vid torkning och ökar mer i vikt och volym. De bör därför användas sparsamt i en undermålning så att överliggande färger ej krackelerar.

Det kan ta upp till flera månader för en olja att torka helt allt beroende på hur tjocka lager färgen ligger i samt förvaringsvilkor som temperatur och luftfuktighet. Färgens ytskikt torkar först och sist lagret närmast underlaget. Det förklarar regeln att alltid måla ”fett på magert”.

Torkande olja

Linseed Oil/Kallpressad linolja

Används i över 80% av våra färger. Linoljan renas genom naturligt absorberande jordtyper. Proceduren gör att linoljan bibehåller sin renhet och sin torkegenskap. Rå linolja används vid färgtillverkning och som tillsats/målarmedium vid oljemåleri. Gulnar. OBS! Kan självantända i trassel och i trasor.

Halvtorkande oljor

Poppy Oil/Vallmoolja

Utvinns ur vallmofrön. Torkar långsammare än linolja och gulnar inte. Används vid rivning av känsliga pigment som i koboltblått och smaragdgrönt och som tillsats/målningsmedium vid oljemåleri.

Safflower Oil/Safflorolja

Kommer från en tistel Chartamus tinctorius. Gulnar inte.

Modified soya been oil/Modifierad sojabönsolja

Gulnar inte och används idag främst till vita färger. Använd därför sparsamt med vitt i en undermålning så att överliggande färger inte krackelerar.
 
Bitning
Ett annat uttryck för etsning.
 
Blandteknik
Blandteknik innebär att i en målning blanda olika medier (ex. vis olja och tempera) och ibland även annat material.
 
Blindtryck
Blindpressning (blindtryck) där mönster pressas in i lädret med stämplar - en teknik som används allmänt till 1600-talet. Guldtryck inspirerades från Orienten och började användas på 1400-talet i Italien men först på 1600-talet i den Germanska världen.
 
Blyerts
Blyerts tillverkas av grafit som blandas med lera. Den blandade massan dras ut till en smal tråd som bränns i ugn och sedan kapslas in i cederträ
Blyerts är ett mångsidigt medie som kan användas till både detaljerade teckningar och snabba skisser. Konstnären har stor frihet eftersom blyerts kan suddas ut och göras om och man kan få fram såväl subtila som kraftfulla effekter. Mjuk blyerts ger porösa svarta linjer och hård blyerts ger exakta markeringar lämpliga för detaljarbete. Avgörande för resultatets karaktär är val av hårdhet, hur hårt pennan trycks mot papperet och slutligen hur grov gräng papperet har.
 
Blödning
När en underliggande färg tränger igenom en annan färg.
 
Body art
Kroppskonst.
 
Bon à tirer (B.A.T.)
Påskrift på tryck avsett som förlaga.
 
Bruten färg
Bruten färg är en term som används inom färgläran för att beskriva en färg som blandats av två sekundärfärger. Dessa färger skiftar i grått. Det är också ett sätt att måla som innebär att färgerna appliceras på områden av ren färg istället för att blandas samman. Färgerna blandas i betraktarens öga och skapar på så sätt en ny färg. Färgen kan läggas på i små fläckar, som hos pointillismen, eller på så sätt att de grundläggande färglagren lyser igenom efterföljande lager och skapar en ny färg.