Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
7
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Facettstickel
Gravyrverktyg.
 
Faksimil
En reproduktion som nästan är identisk med originalet.
 
Fauvism
Strömning inom måleriet där färgen var konstverkets viktigaste beståndsdel.

Termen "fauvism" tillskrivs den franske konstkritikern Louis Vauxcelles, som beskrev ett rum på Salon d'Automne ("Höstsalongen") i Paris 1905, där en italiensk renässansskulptur omgavs av målningar av Henri Matisse och andra som "Donatello parmi les fauves" ("Donatello bland vilddjuren"). Vauxcelles uppfattade konstnärerna som "vilda" i sitt uttryck, och de fick därmed namnet Les fauves.

Under parollen "färgens frigörelse" betonade fauvisterna färgernas egenvärde och använde ofta färgerna rena, direkt från färgtuben. De lyfte fram färgerna genom att anlägga dem pastost på duken och genom att undvika centralperspektiv och fördrivningar. Fauvisterna befriade färgen från dess traditionella, deskriptiva roll i framställningen och visade på så sätt vägen till hur den kunde användas som ett uttrycksfullt självändamål.

Fauvismen var aldrig någon "skola" i egentlig mening eftersom dess konstnärer aldrig formulerade något gemensamt program. Fauvismen avlöstes av kubismen och kan sägas ha föregåtts av både neoimpressionismen och symbolismen. Tydliga influenser från Vincent van Gogh kan konstateras.

André Derain
Kees van Dongen
Raoul Dufy
Othon Friesz
Albert Marquet
Henri Matisse
Georges Rouault
Maurice de Vlaminck
Isaac Grünewald
Sigrid Hjertén
Leander Engström
Einar Jolin
 
Fernissa
Fernissa (av franska vernis, "lack", "lasyr", av medeltidslatin veronix) är en avslutande, genomskinlig övermålning till skydd för målning eller konsthantverksprodukt.
Av det franska ordet för fernissa, vernis, har svenskan även fått termen vernissage, öppningsdagen för en konstutställning.
 
Fet färg
Fet färg, Färg som innehåller en hög andel olja.
 
Fixativ
Fixativ används för att fixera vattenbaserade färger, som annars skulle rinna av pappret om det råkade droppa vatten på det. Också om man av någon anledning vill skriva/måla i lager på lager med vattenlösliga färger kan man använda fixativ mellan lagren, för att förhindra att de undre lagren löses upp av de påföljande.
 
Flackstickel
Gravyrverktyg.
 
Flatbindning
Flatbindning. Etsning av ogrunderad plåt.
 
Formalism
Formalism. Konst som lägger tonvikten på den yttre formen.
 
Fresk
Fresk eller freskomålning kommer av italienskans fresco, vilket betyder "färsk". Fresken är ett slags väggmålning, där pulvriserat färgpigment blandat med vatten målas direkt på fuktig, nylagd kalkputs. Denna teknik kallas al fresco, vilket är den äkta freskotekniken i motsats till väggmålningar på torr puts, som kallas al secco. Den sistnämnda tekniken är inte lika hållbar som fresken, eftersom färgpigmenten inte förmår tränga in i den torra kalkputsen. Freskomåleri förekom överallt i Italien från senmedeltiden ända fram till 1600-talet.
 
Frottage
Frottage kallas överförandet av en förlaga i relief till papper genom att man lägger papperet ovanpå teckningen och gnider det med träkol, krita e.d. Tekniken fick sitt franska namn, när den introducerades i måleriet av Max Ernst. Motsvarande teknik används även inom arkeologin för att dokumentera hällristningar, runstenar och liknande.
 
Funktionalism
Funktionalism (av latin: fungi, "utföra". "fullborda") har olika innebörd inom olika ämnesområden:

Arkitektur: En stil som i första hand var aktuell under 1930-talet.
 
Futurism
Futurism. En italiensk rörelse i början av 1900-talet. Futuristerna förkastade gamla tiders konst och hyllade i stället tekniken. Målningarna föreställde ofta maskiner och gestalter i rörelse. Ofta kan man i futuristiska verk se ett tydligt släktskap med kubismen. Den futuristiska rörelsen spreds till stora delar av världen och utvecklades främst i Ryssland. Ett av rörelsens främsta namn var Giacomo Balla. Futurismen hade ett stort inflytande på bl a Kasimir Malevich och Fernand Léger.
 
Fyllnadsmedel
Fyllnadsmedel är ett ämne som används som tillsats i en produkt och har som syfte att förstärka, fylla ut eller skapa volym eller konsistens. Ett medel som tillsätts färg för att ge en kraftigare konsistens
Fyllnadsmedel kan vara krita, kaolin, sand m m.
 
Fyrkantstickel
Fyrkantstickel. Gravyrverktyg.
 
Färg
Färg används för att beteckna både färgämnet (pigmentet) och upplevelsen av färg. Det är alltså två helt olika begrepp.
Upplevelsen av färg, färgintrycket, är något abstrakt och subjektivt för varje individ.
 
Färggravyr
Färggravyr. Koppargrafik i färg.
 
färglära - färgteori
Färgläror är ett sätt att få ett system för att hantera och beskriva färger.
Goethe var den förste som systematiskt studerade hur färgerna verkade när man såg dem. Goethes "Färglära" (1810) var länge dominerande i hur man uppfattade färg. Newton hade tidigare utarbetat ett system som byggde på fysiska färgsystem, alltså inte upplevelsen av färg.
Fler som ägnade sig åt färgsystematik var Johannes Itten vars färglära fortfarande används. Johannes Ittens färglära bygger helt på estetiska principer. Ittens stora verk "Kunst der Farbe" kom ut 1961.

En annan färgsystematiker var Josef Albers som började med att undervisa på Bauhaus på 1920-talet. Han flydde till USA 1933 och började sedan undervisa på Black Mountain College. Albers gav 1963 ut sin färglära "Om färgers inverkan på varandra".

Svensken Tryggve Johanson utarbetade ett system, NCS - det naturliga färgsystemet, som helt bygger på subjektiva iaktagelser om hur färger förhåller sig till varandra, eftersom som färg bara kan upplevas subjektivt.

Människan lär kunna uppfatta 10 miljoner olika färger. Vi kan däremot inte identifiera bestämda färger mer än upp till ca 40 000 olika färger.
 
Färgpigment
Se Pigment
 
Fördrivning
Fördrivning. En teknik att blanda två intilliggande färger för att få en mjuk övergång mellan dem.
 
Förlaga
Förlaga. Skiss för grafisk bild.