Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
8
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Medium
Medium, som binder pigment eller som blandas i färg för att ge olika egenskaper.
 
Mezzotint
Mezzotint, mezzotint, (av italienska mezzatinta: mellanfärg), grafisk djuptrycksmetod (de partier som skall avge tryck är nedsänkta i plåten). Denna ruggas först upp med ett sågtandat verktyg, en rocker, eller med sandpapper, så att den får en jämnt skrovlig yta, som vid tryckning ger en djupsvart sammetsmjuk ton. Bilden skrapas eller slipas därefter fram. Ju ljusare valörer som önskas, desto mer skrapas bort, och partier som skall bli vita renskrapas och poleras.
 
Minimalism
Minimalism. De minimalistiska verken komponeras enligt matematiska metoder.
Skulpturerna sätts samman av identiska moduler, vilka byts mot varandra och kan byggas ut i oändlighet. Minimalismen försöker ge nya definitioner till vår uppfattning om form och rum.
 
Mobil
Mobil. Skulptur som sätts i rörelse av motor, hand- el. vindkraft.
 
Modern konst
Modern konst. Obestämt uttryck för tidspräglad konst.
 
Monolit
Monolit. Skulptur formad av ett enda stenblock.
 
Monotypi
Monotypi. Monotypi är en konstgrafisk tryckteknik där varje tryckbild är unik, då tryckplåten är preparerad med en teknik där bilden inte bibehålls efter tryckning. Ett exempel är tryck med målad metallskiva.
 
Muralmåleri
Muralmåleri. Muralmåleri, målning på vägg, antingen direkt på ytan, som fresk, eller i form av en tavla som permanent har fästs på väggen; en form av arkitekturutsmyckning som antingen kan utnyttja väggens platthet eller skapa intrycket av en ny yta eller ett nytt rum.
 
Måleriets historia
UNGRENÄSSANSEN 1400 - 1460
Ledande målare/Konstnärer: Alberti, Donatello
NORR om ALPERNA 1400 - 1500
Ledande målare: Van Eyck
PERSPEKTIVKONSTEN 1450 - 1500
Ledande målare: Messina, Bellini, Botticelli
HÖGRENÄSSANSEN 1490 - 1512
Ledande målare: Giogione, D rer, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Tizian
MANIERISM 1520 - 1580
Ledande målare: Cellini, El Greco,Tintoreto
BAROCKEN 1600 - 1700
Ledande målare: Rubens,Caravaggio,Velzquez,Rembrandt
SJUTTONHUNDRATALETS KONST 1700 - 1800
Ledande målare: Bellotto, Canalleto, Tiepolo
ROMANTIKER 1800-1860
Ledande målare: Delacroix, Blake, Goya, Minardi, Turner
REALISMEN 1840 - 1860
Ledande målare: Corot, Millet, Courbet
IMPRESSIONISMEN och POSTIMPRESSIONISMEN 1860 - 1900
Ledande målare: Monet, Manet,Sisley, Pissarro Cezanne, Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec, Van Gogh Gauguin, Signac
EXPRESSIONISMEN 1900-1914
Ledande målare:Chagall, Kokoschka, Kirchner
KUBISMEN 1908 - 1918
Ledande målare: Picasso, Gris, Braque, Archipenko
FUTURISMEN 1909 - 1914
Ledande målare: Marinetti, Severini, Russolo
ABSTRAKTA KONSTEN 1912 - 1922
Ledande målare: Kandinsky, Magnelli, Matisse, Marc
DADA och SURREALISMEN 1916 - 1940
Ledande målare: Salvador Dal , Mir, Masson, Ernst
INFORMELLA KONSTEN 1942 - 1960
Ledande målare: Bacon, Burri, Newman
POPKONSTEN 1960 - 1972
Ledande målare: Warhol,Hamilton, Adami,Jones, Segal, Smith
KONCEPTUALISMEN 1960 - 1972
Ledande målare: Agnelli, Kosuth, Nannucci
MODERNISMENS SISTA FAS 1965 - 1975
Ledande målare: Hesse, Anselmo, Beuys
AKTUELLA TENDENSER 1975 - 2005
Ledande målare: Buren, Kruger, Paladino, Sherman.
*************
Måleriets historia;
Den första konsten
Jägarfolkens konst
Jordbrukarfolkens konst
Medeltida konst
Tidig kristen konst
Bysantinsk konst
Islamisk konst
Romanesque
Gotisk konst

Renässansen
Italiensk renässans
Mannerism
Övrigt

Barocken
Italiensk barock
Övrigt

1800-talskonst
Klassicism
Realism
Romantik
Symbolism
Impressionism
Post-impressionism
Art-noveau

1900-talskonst
Fauvism
Expressionism
Naivism
Abstrakt konst
Kubism
Stilj
Futurism
Dadaism
Surrealism
Abstrakt expressionism
Pop-konst
Grafitti-konst.
 
Mättnad
Mättnad. En färgs lyster. Mättnad är en färgs klarhet eller dämpning (Intensitet, Färgstyrka).