Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
7
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Galleri
Galleri .Ursprungligen ett långsträckt rum förbindande flera andra rum avsett för mottagningar och fest. Även, ett rum på grund av mängden fönster, lämpligt att placera konst i.
 
Genomtryck
Screentryck eller serigrafi
Bilden målas med filler eller överförs fotomekaniskt till screenramen. Denna består av en ram varpå en tunn genomsläppande duk har spänts. Färgen förs sedan med hjälp av en rakel genom duken i de partier som inte är maskerade. Numera används oftast vattenbaserade färger för konstnärligt bruk då de gamla screenfärgerna var förtunnade med thinner och därmed mycket hälsovådliga.
Screentrycket har blivit alltmer populärt då metoden är relativt enkel och direkt och har stor potential.

För att kunna jobba effektivt med screentryck bör man ha tillgång till ett tryckbord med en vacuumpump. Detta bord brukar vara försett med en hållare av mer eller mindre sofistikerat slag för ramen och rakeln. Rakeln framförs längs ramens insida med stöd av hållaren som balanserats med en tyngd för att man med enkelhet ska kunna släppa taget när man behöver fylla på färg eller byta tryckark. Ramens hållare är kopplad till vacuumpumpen så att trycket sugs fast när ramen förs ned mot tryckarket.

Färgen hälls i lagom mängd direkt ned i ramens insida och sprids ut över bilden av rakeln. När sedan rakeln förs över bilden trycks en lagom mängd färg över på papperet som lagts under ramen. Vid flerfärgstryck används passmärken och flera ramar.

Text: Anders Gudmundson
 
Genre
Genre, konstnärlig art, slag, grupp; en estetisk term som används för att kategorisera olika kulturella uttryckssätt. En genre är en underordning av en konstform, eller en normaliserad form av en konstart t ex landskapsmålning, stilleben osv.
 
Gesso
Gesso är en blandning av puts eller kalk och limvatten, ibland även andra ämnen. Anbringad på en pannå ger gesso en slät, absorberande, vit grundering för måleri, vanligen i tempera eller olja. Gesso kan även modelleras i relief. Numera använder de flesta akrylbaserad gesso. Syftet med gesso är att hindra den oljebaserade färgen att "fräta" sönder underlaget.
Ordet gesso används ibland om gips, det vita mineralpulver som blandas med vatten till en massa, vilken stelnar till fast form och används av skulptörer för formar och avgjutningar.
 
Giclee
Giclée (franska; uttalas "schicklee") och är en vedertagen benämning på konstgrafiska bilder framställda med digital bläckstråleteknik. Tryck gjorda med pigmenterat arkivbeständigt bläck samt på speciellt belagt grafik/akvarellpapper är att betrakta som Giclée print. Tekniken har ofta används till reproduktion men har blivit accepterad för självständiga konstgrafiska verk. Giclee fine art, Fine art printing Konstnärlig tryck i en form av bläckutskrift.
Historia: Metoden föddes i Frankrike och USA med en blandning av den gamla traditionella inkjet-metoden och den senaste digital tekniken för begränsade original serier. Giclée-metoden möjliggör för konstnärer att erbjuda sina konstverk i små upplagor ,med kvalité på trycken. Idag är Giclee fine art ett vedertaget kvalitetsbegrepp över hela världen. De flesta museer och gallerier världen över utnyttar nu Giclée Fine Art för framställning av flera original. Skrivarens egenskaper och färgpigment, tillsammans med papperskvalité avgör om trycket kan anses vara godkänd för signering enligt Giclee fine art principen. Precis som vid traditionella grafiska tekniker litografi, serigrafi,koppargrafik mfl är det till slut konstnären som avgör om trycket skall godkännas. Giclee fine art kan anses vara den moderna formen av konstnärlig tryckteknik.

Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Giclee_fine_art
 
Giclée
Giclée fine art, Fine art printing, är en konstnärlig grafisk teknik i form av bläckstråleutskrift. Historia: Metoden föddes i Frankrike och USA med en blandning av den gamla traditionella inkjet-metoden och den senaste digitaltekniken och den används för framställning av grafisk konst i begränsade serier. Giclée-metoden möjliggör för konstnärer att erbjuda sina konstverk i små upplagor, med hög tryckkvalitet. Många använder numera datorn som ett verktyg för att göra konstnärliga bilder. Den senaste tekniska utvecklingen av skrivare gör det möjligt för en konstnär att använda datorn och skrivaren som en kombinerad enhet för direkt bildproduktion. Genom Gicleemetoden är det också möjligt att framställa upplagor utifrån original. Kvalitén på dessa bilder beror på hur och i vilken omfattning bilderna bearbetats och vilken metod som har använts vid digitaliseringen av dessa. När trycket kan anses övergå från att vara en reproduktion till ett grafiskt verk beror till stor del på hur och i vilken omfattning konstnären har varit inblandad i processen med att ta fram ett Gicleetryck. Giclée har allmänt blivit en synonym för högkvalitativ bläckstråleutskrift, men är bara en beteckning på själva utskriftsmetoden. Skrivarens egenskaper och färgpigment, tillsammans med papperskvalitet avgör om trycket kan anses vara godkänt för signering enligt Giclée fine art principen. Precis som vid traditionella grafiska tekniker som litografi, serigrafi, koppargrafik med mera, är det till slut konstnären som avgör om trycket skall godkännas. Giclée fine art kan anses vara den moderna formen av konstnärlig tryckteknik. Termen skapades ursprungligen för att beteckna utskrifter gjorda av en skrivare tillverkad av den israelisk-amerikanska företaget Scitex. Skrivaren hette Iris och togs först fram för att användas för att göra digitala förprovtryck inför en offsettryckning. Graham Nash, mer känd medlem i grupperna The Hollies och Crosby, Stills, Nash and Young, köpte och byggde om en sådan skrivare runt 1990. Till en början användes färger som inte var ljusäkta, men snart hade flera bläcktillverkare tagit fram mer beständiga bläck. För att särskilja vanliga Iris-utskrifter från dessa mera beständiga, skapades termen giclée.
 
Glasyr
Glasyr. En hård och glatt yta på keramik.
 
Glyptik
Glyptik, konsten att genom gravering förse stenar (oftast ädelstenar) vaser och skålar med ornament och bilder. Skära ut stensmycken.
 
Gouache
Gouache, (franska), målning med vattenfärg som har tillsatts ett vitt pigment och därför i motsats till akvarellfärg är täckande.
 
Gouachefärg
Gouachefärger innehåller en mycket stor andel pigment som ger en heltäckande, intensiv och matt färgyta. Tekniken för gouache är snarlik akvarellens, men här finns andra möjligheter att arbeta med tjockare färglager. Dock ej alltför tjockt då gouachen kan spricka. Gouachefärg tillverkas på samma sätt som akvarellfärger (gummi arabicum) men med tillsats av glycerin och något opakt fyllmedel. Som spädningsmedel används vatten. Den stora andelen pigment gör att gouachen är lösningsbar även sedan den torkat.
 
Gravstickel
Gravstickel. Gravyrverktyg.
 
Grisaille
Grisaille är en måleriteknik med monokroma färger (oftast grå men också i indiskt rött eller gråblått), som imiterar tredimensionella objekt i relief. Motiven har traditionellt varit troféer, kartuscher, stenornament, arkitektoniska detaljer och statyer. Grisaille har praktiserats sedan antiken för att framställa mycket skickliga imitationer av marmorstatyer.
 
Grundering
Grundering är en beläggning som anbringas på en yta, vilken skall bemålas. Syftet är att ge färgen bättre möjligheter att sitta kvar. En duk för oljemålning brukar täckas med en grundering som kallas gesso. (Se Gesso).
 
Gråskala
Gråskala är de neutrala färgerna ordnade från svart till vitt.
(Okulörta färger, Neutrala färger, Grå färger).
 
Gräng
Gräng. Ett underlags (duk, papper etc) ytstruktur.
 
Gummi arabicum
Gummi arabicum. Ett gummi som används som medium i akvarell- och gouachefärger.
 
Gummitryck
Gummitryck är en långsam och komplicerad kopieringsmetod där färgen läggs på i flera lager och varje färg framkallas för sig. Man arbetar med separationsnegativ, det vill säga ett negativ för var och en av de fotografiska grundfärgerna. Det tar minst en och en halv dag att göra en kopia och först när bilden är färdig ser man om den blev lyckad eller om man måste börja om från början. Det är omöjligt att göra två likadana kopior. Därför är varje exemplar av en bild i princip ett original. De monokroma bilderna är fotogravyrer. Bilden förs över till en kopparplåt, etsas och körs genom en koppartryckspress.
 
Gyllene snittet
Gyllene snittet är en princip för att dela en linje eller yta så att den mindre delen förhåller sig till den större delen som denna förhåller sig till helheten. Gyllene snittet har betraktats som en formel för den absolut mest harmoniska delningen och har använts mycket inom konsten. Förhållandet är ungefär lika med 5:8.
Det vanliga formatet F i målardukar bygger på denna princip.
 
Göteborgskoloristerna
En benämning på en generation målare som var verksamma på 1930-40-50-talen och som fått sin utbildning på Valands konstskola i Göteborg under ledning av främst Tor Bjurström. Man saknade manifest och var individualister men hade gemensamma ideal. Samtliga satte färgen i främsta rummet och formen fick en underordnad betydelse. Inspirationskällor var Cézanne och Carl Kylberg. Kärnan bestod av Åke Göransson, Ivan Ivarsson, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler men till Göteborgskoloristernas vidaste krets kan även räknas Alf Lindberg, Nils Nilsson, Karin Parrow, Olle Pettersson och Waldemar Sjölander.
Källa: © www.ArtGlobe.se