Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
9
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Naivism
Naivism. Det är berättande konst som går rakt på sak: motiven återges direkt som de uppfattas med alla detaljer medräknade men utan intellektuella analyser eller hänsyn till klassiska regler om form och perspektiv. Färgerna är allt som oftast rena och klara vilket bidrar till en obekymrad och troskyldig uppsyn.
En så kallad äktnaiv konstnär är ovetande om konstnärliga trender och tekniker, medan en skolad konstnär använder det naiva draget som ett medvetet stildrag. Då kallas det naivism. I Sverige är t.ex. Lim-Johan Olsson och Josabeth Sjöberg kända oskolade naiva konstnärer. På äldre dagar ägnade sig båda åt att måla hemtama miljöer och företeelser som kaffedrickning i bersån eller hemtrevliga interiörer där vardagens sysslor pågår i stillhet.
 
Nature morte
Nature morte (död natur) är ett något dramatiskt begrepp och tillika den franska benämningen på det vi vanligtvis kallar stilleben. Stilleben är i sin tur ett tyskt låneord för ”saker som ligger stilla” – en motivkrets inom bildkonsten som återger iscensättningar och uppställningar av föremål och objekt – på den för stillebenkonsten så obligatoriska bordsytan.
 
Neoimpressionism
Inom konst är neoimpressionism en benämning på en generation konstnärer som vidareutvecklade impressionisternas teknik att lägga färg på duken för att uppnå vissa effekter.
 
Nonfigurativ konst
Nonfigurativt måleri, abstrakt konst där inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Det är en omtvistad fråga, ifall geometriska figurer (trianglar, cirklar) är figurativa: termen syftar vanligtvis på målningar där inte ens sådana finns med.
 
Nyans
Nyans är skiftning av en färg gällande färgton, ljushet eller mättnad.