Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
7
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Dadaism
Dadaism. Grundades 1916 och innebar ett ställningstagande mot samhället och mot krigets fasor. I denna anda förnekade man samhällets värderingar och man utmanade konstetablissemanget för att markera sin ståndpunkt. Konstnärerna verkade för dadaismen inom sina respektive stilarter som expressionismen, futurismen etc. I mitten på 1920-talet upplöstes rörelsen och många av dadaisterna fortsatte sitt konstnärskap inom surrealismen.
 
Dalmålning
Dalmålning. Folkligt vägg och takmåleri på väv eller papper från Dalarna (slutet 1700 samt början av 1800 talet).
 
Damar
Harts från barrträd som används i medier för oljefärg.
 
Delineavit
Delineavit. Tecknat av, den som utfört orginalmålningen (vid signering av teckningar).
 
Diptyk
Diptyk är en tavla eller en relief på två med gångjärn sammanfogade pannåer, ofta använd som "altarprydnad". Diptyk kan också syfta på två bilder som inte länkats samman fysiskt men hör ihop motivmässigt och är tänkta att ses tillsammans. Ordet diptyk kommer från grekiska di'ptychon, som betyder just "dubbeltavla".
 
Djuptryck
Djuptryck är kanske den mest fysiska av de grafiska teknikerna.
Pressarnas kraftiga tryck ger det uppblötta pappret den karakteristiska präglingen. Matrisen som vanligtvis är en plåt bearbetas för hand med verktyg eller med syror. I den ytstruktur som uppstår kommer färgen sedan att fästa. Eftersom det handlar om att göra någons slags relief har det mycket med skulptur att göra. Numera används inte bara plåt. I collografin använder man sig av lim som blandas med sand eller karborundum, tjock färg som ger själva strukturer. Som bottenplatta används kartong, plast eller trä.
 
Djuptryck
I djuptrycket utgörs de färgbärande partierna i tryckmediet av urgröpta eller på annat sätt strukturerade ytor. Dessa ytor kan ha mekaniskt eller kemiskt ursprung, därför delar man in djuptrycksmetoderna i två huvudområden - Mekaniska och Kemiska. Som tryckmedium används i Sverige oftast koppar, utomlands kan det vara vanligt med andra metaller som zink och järn beroende av prisläge och tillgång. Förutom metall kan man använda snart sagt alla stabila och hållbara material som går att bearbeta, plast, kartong mm. Det man bör beakta är materialets möjligheter att klara de påfrestningar som tryckningen innebär med slitage och kemisk påverkan. Kopparens egenskaper och förberedning

Kopparen behåller ännu den främsta platsen bland de material som är lämpade för djuptryck då den kombinerar slitstyrka med en utmärkt följsamhet vid bearbetning. Koppar har också den fördelen att den inte i så stor utsträckning korrugerar. De kvalitéer som används är halvhård till hård, oftast 1mm tjocklek. Förr i tiden användes handhamrad plåt som ej uppvisar någon valsriktning som modern industriframställd plåt oftast gör - handhamrad plåt finns fortfarande i handeln men är liksom den galvaniskt framställda plåten mycket dyr.
Plåten rengöres noga med avfettande medel eller bara en utslammad lösning av krita och vatten eller sprit. I vissa fall kan valsad plåt innehålla fickor med fett som försvårar bearbetningen - man kan försöka avlägsna dessa genom att hetta upp plåten med den förut nämnda lösningen av krita penslad på ovansidan. Fettet sugs då upp och kan sedan avlägsnas med en borste. Plåtens kanter hamras sedan så att papperet inte skadas vid tryckningen, plåtkanten härdas något av hamringen och håller lättare plåten plan.
 
Dorure
Dorure. Förgyllning.
 
Draggning
Uppsläpning av infärgad plåts tryckfärg.
 
Droppmåleri
Konstnären låter färgen droppa ner på duken som vanligtvis ligger vågrätt.
 
Duplik
Duplik. Kopia av konstverk utfört av konstnären själv.