Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
7
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Japanpapper
Japanpapper. Tunt papper lämpat för trä grafik.
 
Jordfärger
Jordfärger är baserade på färgpigment som traditionellt framställs genom slamning av olika jordarter. Numera ar det vanligt att man tillverkar pigmenten av olika former av järnoxid för att få ett renare och mer jämnt resultat. Ordet jordfärger kan också beteckna bruna färger i allmänhet.
Kallas ockror och umbror, ex. vis terra di Siena, rödockra, grönjord.
 
Jordfärger
Jordfärgerna utvinns ur markskiktet. De jordfärger som saluförs kommer mest från Medelhavsområdet. Det innebär ett ingrepp i naturen som inte går att återställa. Dessutom krävs det långa transporter att frakta pigmenten till våra butiker och verkstäder. Exempel på jordfärger är umbror, terror, siennor, engelskt rött, ljusockra och guldockra.
 
Jordfärger
Jordfärger. Naturfärgämnen bestående av järnhydroxid och lerjordssilikat (ockra, umbra, grönjord, röd- och svartkrita).