Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
7
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Kalkera
Kalkera. Kopiera bild på genomskinligt papper.
 
Kalligrafi
Kalligrafi, betyder "vacker skrift".
(Av grek. kallos, skönhet, och grafein, skriva).
 
Karikatyr
Karikatyr är en framställning av en persons karakteristiska drag eller hållning på ett överdrivet sätt så att en skrattretande effekt uppstår. Används ofta i politisk och social satir. De groteska gestalter man kan finna i medeltida skulptur och Leonardo da Vincis fysionomiska studier hör till karikatyrens föregångare. Förutom användningen av karikatyrer i pressen på 1800-talet och 1900-talet har konsten utövats av bl.a. Honoré Daumier, Francisco de Goya, George Grosz och William Hogarth.
 
Kasein
Kasein (från latinets caseus, ost), ostämne, fosforhaltigt protein som är huvudbeståndsdel i mjölkprotein och som har förmåga att binda kalcium.
Ett bindemedel som används bland annat färger och lim, vanligt främst i tempera.
 
Knivstickel
Knivstickel. Gravyrverktyg.
 
Kolorism
Kolorism. Inriktning inom måleriet som lägger huvudvikten vid färgen.
 
Komplementfärg
Komplementfärg kan man säga är en färgs motsatsfärg. I vissa färgcirklar ligger dessa färger mitt emot varandra. När man blandar dessa två motsatsfärger uppstår en neutral ton (grå). Detta är bra att kunna när man målar för att kunna neutralisera mättade färger så de blir mer naturliga. Tyvärr får de flesta forfarande lära sig en förlegad färgmodell för att blanda komplementfärger där rött och grönt sägs bli grått, när det i själva verket blir brunt.

Komplementfärger kan även användas för att förstärka färgupplevelsen av närliggande färger. Det bör dock tilläggas att de komplementfärger man använder för att neutralisera och komplementfärger man använder för att förstärka närliggande färger med inte överenstämmer exakt. Exempelvis använder man violett för att neutralisera gult, men för att förstärka gult visuellt använder man blått.
 
Komplementfärger
Komplementfärger
De färger som ligger mittemot varandra i färgcirkeln kallas komplementfärger. Kontrasteffekten är störst mellan röd och grön eller orange och blå. Denna effekt används inom måleriet för att skapa en balans och harmoni i bilden. Tips! Om du vill få färgen mörkare blanda med komplementfärgen istället för svart.
 
Komposition
Komposition. I Ett konstverks uppbyggnad Inom bildkonsten talar man ofta om bildkomposition. Det är läran om hur man i en bild komponerar olika delar för att de tillsammans i samverkan ska bilda en helhet. Olika element såsom färg, kontrast, riktningar, former, proportioner mm är att beakta när man ska komponera en bild. Värt att nämna i sammanhanget är Gyllene snittet vilket är ett format på ca 5:8 med vilkets hjälp man sedan antiken har bedrivit bildkomposition.
 
Konceptkonst
Konceptkonst. Tidiga förgrundsfigurer var Monet och Renoir. Andra betydande namn är Degas, Pissarro och Sisley. I slutet av 1800-talet hade impressionismen fått fäste och den spreds ut över Europa Konceptkonsten utvecklades i slutet av 1960-talet. Den ifrågasätter den accepterade konstens idé och konstverkens existensberättigande. Utförandet av konstverket anses vara av underordnad betydelse, det centrala är idéerna. Några framträdande konstnärer är Yves Klein och Dan Flavin.
 
Konkret konst
Konkret konst. Geometrisk abstrakt konst.
 
Konstruktivism
Konstruktivism en modern nonfigurativ rörelse som framträdde i Ryssland och Paris för omring etthundra år sedan. Konstruktivismen är en estetisk inriktning med utgångspunkt i futurismens hyllande av maskinen och först uttryckt i Tatlins "reliefkonstruktioner" från 1913-1917.

Ryska Konstruktivister:
Naum Gabo
Moisei Ginzburg
Gustav Klutsis
El Lisitskij
Vadim Meller
Konstantin Melnikov
Lubov Popova
Alexander Rodchenko
Varvara Stepanova
Vladimir Tatlin
Ivan Leonidov
Alexander Vesnin.
 
Konstruktivismen
Konstruktivistisk konst skulle kunna kallas ingenjörskonst därför att den bygger på ett materialistiskt förhållningssätt och idén om den konkreta konsten. Konkret konst är en mer korrekt benämning på ett abstrakt konstverk som inte föreställer något utöver sin faktiska form, färg och material.
 
Kopparetsning
Kopparetsning är när man ritar med en spetsig nål (Stickel) på en kopparplåt som är målad med en grund (en mörk färg) som syra andvänds ferriklorid som är den ofarligaste. Plåten lägs infärgad på ett papper som är ganska fuktigt. Sedan dras den genom en koppartryckspress under hårt tryck.
 
Kopparstick
Kopparstick, djuptrycksmetod inom grafiken. I en kopparplåt utarbetar konstnären motivet med hjälp av en gravstickel. Därefter fylls fördjupningarna med trycksvärta, som överförs till ett mjukt, sugkraftigt papper under starkt tryck. I den slutliga bilden, avtrycket eller kopparsticket, framstår strecken i tydlig relief, och plåtens kanter lämnar en nedpressad s.k. plåtrand i papperet. Kopparsticket har vuxit fram ur guldsmedernas metod att ta avtryck av sina i metallen graverade ornament. Det äldsta daterade kopparsticket bär årtalet 1446, och tekniken hade redan på 1500-talet utvecklats till stort mästerskap hos bl.a. Dürer.
 
Kopparstick
Kopparsticket leder sina anor tillbaka till medeltiden och når tidigt en fulländning med konstnärer som Martin Schongauer och Albrecht Dürer i Tyskland , Andrea Mantegna och Antonio del Pollaiolo i Italien.

Trägravyren, som är en utveckling av träsnittet, uppfanns av engelsmannen Thomas Bewick i slutet av 1770- talet. Båda metoderna har i stor utsträckning används för reproduktionsförfaranden. I modern grafik intar de sin självklara plats med ett litet antal ofta mycket skickliga utövare.
Konstnären styr den skarpslipade stickeln med stor precision i kopparen eller det hårda ändträet. Långsamt och metodiskt läggs linje till linje. När linjen böjer av vrider gravören plåten eller plattan, stickeln fortsätter sin obevekliga kurs. Framför stickelspetsen, dit konstnären måste koncentrera hela sin uppmärksamhet, kröker sig spåret av koppar eller trä. Gravyren kräver mycket av sina utövare. Det är därför som de grafiker som fördjupar sig i stickelarbetet ofta blir specialister. Närheten till materialet och exaktheten i utföranden kan knappas uppnås bättre än med stickeln.
 
Krackelyr
Krackelyr. Sprickbildning.
 
Kroki
Kroki (av fr. croquis "skiss"), skissartad teckning efter levande modell.
 
Kubism
Kubismen skapades av Picasso och Braque. I de kubistiska verken är föremål och människor uppbyggda av mångfasetterade, abstrakta former. Kubismens teori bygger bl a på tanken att för att vinna en större kunskap om naturen måste man finna nya sätt att återge den. Kubismens huvudperiod varade 1907 - 1914, men dess idéer fortsätter att till än i dag utöva inflytande på konsten.
 
Kulör
Kulör. Avser en färgs mättnad, färgrenhet.
Kulör är färgtonhalt, färgton är, gul, röd, blå, gulgrön, rödblå etc.
 
Kurbits
Kurbits är en dekorativ målarkonst från Dalarna med en särpräglad blomdekor. Kurbitsmåleriet gjordes av kringvandrande dalmålare som hade sin storhetstid mellan 1780 och 1870. Dessa vandrade omkring och målade interiörer i bondgårdar i Dalarna och södra Norrland. Rättviksmålarna var mer måleriska i sitt uttryckssätt medan Leksandsmålarnas verk anses vara mer strikta och välkomponerade. Ofta hämtade de sina motiv ur bibeln och klädde de bibliska figurerna i bygdens egna dräkter. En annan inspirationskälla var enkla bildtryck från Tyskland, med motiv från ålderstrappan och ungdomskvarnen. Kungafamiljen – ätten Bernadotte - var ett mycket populärt motiv.