Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
9
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

Valör
Anger färgens ljushet.
 
Valör
Valör är graden av ljushet/mörkhet hos en färg, vithalt/svarthalt
(Skiftning, Schattering, Ljusstyrka, ibland också nyans).
 
Valörmåleri
Måleri som utnyttjar olika valörers samspel.
 
Varma och kalla färger
Varm och kall färgsättning används bland annat för att skapa ett djup i bilden. En varm färg framträder mer i en målning medan en kall lägger sig stillsamt i bakgrunden. Man brukar säga att de varma färgerna ligger i det gul/oranga området på färgcirkeln medan de kalla ligger åt de blåa hållet. En röd färg med dragning år gult upplevs varmare än en röd med dragning åt blått.
 
Vedutamåleri
Vedutamåleri (av it. veduta "utsikt", "vy") är en riktning inom landskapsmåleriet. I regel återges ett landskap eller en stad strängt sakligt och verklighetstroget, varigenom vedutan skiljer sig från den rena landskapsavbildningen.
Vedutamåleriet fick under 1600-talet en alltmer bildartad karaktär och nådde under 1700-talet sin höjdpunkt inom den italienska konsten. En särform är s.k. vedute ideale (it. "idealvedutor"), som visar ett fantasilandskap eller en stadsvy med imaginära byggnader.
 
Venezianska stucco
Venezianska stucco lustro-tekniken eller bella pica-tekniken som man säger idag, en konstteknik som användes i staden Pompeji och som hittades vid utgrävningarna av staden långt senare.
Stuco lustro är en våtteknik där målningens bakgrund först måste prepareras med många lager av sand och kalcium och sedan målas med pigment och vatten för att slutligen pressas med ett *strykjärn för att få den karaktäristiska glansen, allt inom 24 timmar så att det inte hinner torka.
* Konstnärer som Michelangelo, Mazacho, Giotto, Rafael och Leonardo arbetade med våt teknik. De arbetade däremot inte med strykjärn.
 
Vernissage
Ursprungligen dagen för en utställnings öppnande då tavlorna blev fernissade.
 
Växtfärgspigment
Pigment utvunna ur växter, t.ex. indigo och krapp är inte så ljushärdiga och används mest för inomhusmålning.